Susisiekime

Planuojamos investicijos

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir patikimą gamtinių dujų skirstymą, bei maksimaliai išvengti dujų nutraukimų vartotojams, skirstymo sistemų avarijų, sutrikimų, rekonstravimo ir remonto atvejais, vykdomas skirstymo sistemų (skirstomųjų dujotiekių) sužiedinimas. Projektu planuojama pastatyti 7 km D 225 mm skersmens skirstomąjį dujotiekį.

Statomas dujotiekis bus sujungtas su anksčiau pastatyta dujų skirstymo sistema: Šiltnamių g. Pagirių k. esantis vidutinio slėgio plieninis dujotiekis, skersmuo D 300 mm ir Draugystės g. Valčiūnų k. esančiu vidutinio slėgio plieniniu dujotiekiu, skersmuo D 100 mm. Naujai statomame skirstomajame dujotiekyje bus įrengti gamtinių dujų slėgio parametrus vamzdyne nuskaitantys dujų slėgio davikliai dujotiekio prijungimo vietose, kurių paskirtis nuotoliniu būdu perduoti dujų slėgio parametrus, kurie skirti skirstymo sistemos veikimo analizei ir vertinimui.

Sujungus nurodytus dujotiekius bus sudaryta dujotiekio žiedinė sistema, kuri užtikrins nepertraukiamą ir patikimą gamtinių dujų skirstymą vartotojams, bei galimų avarijų, sutrikimų ir kitų įvykių (gedimų) atveju sužiedintoje skirstymo sistemoje vartotojams bus užtikrintas dujų skirstymas, vartotojui nereikės atlikti dujų paleidimo darbų, bus išvengta dujų išleidimo į orą.

Informacija apie dujotiekio sujungiant Pagirių k. ir Valčiūnų k. Vilniaus r. sav. įrengimo poveikio aplinkai atrankos išvadą:

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Dujų skirstymo sistemos saugumo ir patikimumo didinimo, pastatant skirstomąjį vidutinio slėgio dujotiekį, sujungiant Pagirių k. Vilniaus r. sav. ir Valčiūnų k. Vilniaus r. sav. esančias gamtinių dujų sistemas, įrengiant išmaniuosius elementus

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada:

Aplinkos apsaugos agentūros 2017-12-05 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-12547, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau sužinoti apie projektą galite: 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, tel.: 8 5277 7524, faks.: 8 5277 7514, kontaktinis asmuo – Vita Šiaulienė, el. p. [email protected].

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir informacija atrankai skelbiama www.gamta.lt.

Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galite šiais kontaktais: 

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. [email protected]. Terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galite:

Aplinkos apsaugos agentūra A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. [email protected] arba AB „Energijos skirstymo operatorius“, Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, tel.: 8 52777524, faks.: 8 52777514, kontaktinis asmuo – Vita Šiaulienė, el. p. [email protected].  Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir informacija atrankai skelbiama www.gamta.ltTerminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.