Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Lauko darbai šalia dujotiekio

Kaip saugiai atlikti darbus šalia dujotiekio

Prieš pradedant žemės kasimo ar statybos darbus, privaloma iš anksto pasitikslinti, ar darbų vietoje ir šalia jos nėra inžinerinių tinklų, kuriems nustatyti žemės naudojimo apribojimai.

Norėdami išsiaiškinti, ar šalia nėra dujotiekio:

 • svetainėje regia.lt galite patikrinti, kur ir kokiu atstumu nuo Jūsų darbų vietos yra nutiestas dujotiekis;
 • paskambinkite ESO klientų aptarnavimo telefonu 1852;
 • užregistruokite prašymo formą žemės kasimo darbų sutikimui gauti

PRAŠYMAS KASIMO DARBAMS ATLIKTI

Jei paaiškėja, kad darbus planuojate dujotiekių apsaugos zonose, būtina:

 • Gauti leidimą statiniui statyti arba įgaliotų savivaldybės ar valstybės tarnautojų pritarimus, kai šie dokumentai yra privalomi;
 • Suderinti žemės darbų atlikimo aprašą ir schemą, kai statinio projektas nereikalingas;
 • Gauti raštišką sutikimą vykdyti žemės darbus dujotiekio apsaugos zonoje;
 • Prieš darbų vykdymo pradžią iškviesti ESO atstovą. Jį taip pat būtina iškviesti, jei kasant gruntą, aptinkami brėžiniuose nenurodyti vamzdynai;
 • Žemės darbų atlikimo aprašų ir schemų derinimas bei ESO atstovo dalyvavimas atliekant darbus skirstomojo dujotiekio apsaugos zonoje yra nemokamas.

Viską suderinę su mūsų atstovu galėsite saugiai pradėti darbus nepažeidžiant dujotiekio.

Darbai skirstomojo dujotiekio apsaugos zonoje

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zona yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies.

Atliekant žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje, būtina:

 • Vykdyti ESO atstovo nurodymus ir laikytis saugos priemonių;
 • Virš dujotiekio vamzdžio žemę kasti tik rankiniu būdu;
 • Neužversti požeminių dujotiekių ir jų įtaisų gruntu ar statybų atliekomis;
 • Užkasti atkastą dujotiekį tik leidus ESO atstovui.

Dujotiekių apsaugos zonoje be ESO žinios draudžiama:

 • Kasti žemę giliau kaip 30 cm;
 • Sodinti medžius ir krūmus;
 • Vykdyti statybos, rekonstravimo darbus;
 • Statyti, griauti bet kokius statinius ar įrenginius;
 • Vykdyti žemės melioravimo, drėkinimo ir sausinimo darbus;
 • Perstatyti dujotiekių įtaisų ženklus, dujotiekius žyminčius stulpelius;
 • Įrengti sporto, žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, transporto sustojimo vietas, mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikšteles;
 • Įrengti stacionarias tvoras ar aptvarus;
 • Įrengti kelius per vamzdynų trasas;
 • Dirbti smūginiais mechanizmais, vykdyti sprogdinimo darbus;
 • Vykdyti vandens telkinių dugno gilinimo darbus;
 • Vykdyti kitų inžinerinių tinklų statybą betranšėjiniu būdu;
 • Vykdyti geologinius, geodezijos ir kitus tyrinėjimo darbus, susijusius su gręžinių, iškasų įrengimu ar grunto bandinių (išskyrus dirvos pavyzdžius) ėmimu.

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba