Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Perteklinės energijos supirkimas

Perteklinė elektros energija – tai į elektros tinklus patiekta elektra, kuri lieka vartotojų įrengtose elektrinėse (jei elektrai gaminti naudojami atsinaujinantys ištekliai) po to, kai patenkinami savo ūkio poreikiai.

Perteklinę elektros energiją gali supirkti:

  • nepriklausomo elektros tiekimo veiklą vykdantis asmuo, sudaręs sutartį su perteklinės energijos gamintoju;
  • ESO, jei jos aptarnaujamoje teritorijoje yra prijungti šio gamintojo elektros įrenginiai.

Skatinamai perteklinei energijai supirkti yra nustatyti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos supirkimo tarifai ir jų kainos (informacija čia). Tokia energija galiojančiomis perteklinės elektros energijos patiekimo į elektros tinklus dienos kainomis gali būti superkama tik iš ne didesnės kaip 10 kW įrengtosios galios atsinaujinančių (saulės, vėjo, hidroenergijos, biomasės ar biodujų) energijos išteklių gamintojų.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje numatytos skatinimo kvotos yra išnaudotos, šiuo metu fiksuoti tarifai naujoms elektrinėms nebėra taikomi. Detali informacija apie priskirtas ir esamas laisvas skatinimo kvotas skelbiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos puslapyje www.regula.lt

Neskatinamos perteklinės elektros energijos supirkimas

Perteklinė energija, kuri nėra skatinama, yra tokia energija, kuriai netaikomos įstatyme numatytos skatinimo priemonės ir nėra nustatyto fiksuoto supirkimo tarifo.

Tokia elektros energija superkama vadovaujantis Prekybos elektros energija taisyklėmis dvišalio susitarimo su gamintoju sąlygomis (už sutartinę kainą) iš visų atsinaujinančių energijos išteklių gamintojų, kurie eksploatuoja atsinaujinančių energijos išteklių ar kitokio tipo elektrines ir yra pateikę prašymus ESO supirkti perteklinę elektros energiją.

Šiuo atveju superkama visa patiekta į ESO skirstomuosius elektros tinklus elektros energija. Tinkamai apskaityti elektros energiją pakanka įrengti vieną apskaitos prietaisą, kartu apskaitantį patiektą ir suvartotą elektrą.

Skatinamos perteklinės elektros energijos supirkimas

Pertekline elektros energija pripažįstama ne daugiau kaip 50 proc. vartotojo elektrinėse (jei elektrai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai) pagamintos elektros energijos per kalendorinius metus.

Laikoma, kad likusi (virš 50 proc.) pagamintos elektros energijos dalis suvartojama savoms ir (ar) ūkio reikmėms arba pripažįstama elektros energijos nuostoliais vartotojo elektros tinkle, todėl elektros energijai tinkamai apskaityti įrengiami du apskaitos prietaisai:

  • patiektai į ESO skirstomuosius elektros tinklus energijai apskaityti,
  • pagamintai energijai apskaityti.

Iš skatinamų gamintojų perteklinė elektros energija pradedama supirkti, kai elektrinės jau yra prijungtos prie ESO skirstomųjų elektros tinklų.

Su skatinamais perteklinės energijos gamintojais yra sudaromos analogiškos sutartys, kaip ir su kitais atsinaujinančių energijos išteklių gamintojais, kurie pateikė leidimą gaminti elektros energiją ir kitus dokumentus, nurodytus prašymo formoje.

Papildomos sąlygos

Su fiziniais asmenimis, įsirengusiais elektrines ir vykdančiais leidime gaminti elektros energiją numatytą veiklą (įskaitant, bet neapsiribojant perteklinės elektros energijos pardavimu), elektros energijos pirkimo – pardavimo ar persiuntimo paslaugos sutartys sudaromos taikant ne privatiems klientams nustatytas šių paslaugų teikimo sąlygas, tarifus ir tarifų planus, nepriklausomai nuo to ar tiekiamos į skirstomuosius elektros tinklus elektros energijos supirkimas yra skatinamas ar neskatinamas.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba