Susisiekime

Sąlygos, sutartys, reikalingi dokumentai

Kokios elektros supirkimo sutartys yra sudaromos?

Elektros supirkimo sutartys yra sudaromos su tais elektros gamintojais, kurie turi leidimus gaminti elektros energiją ir jų elektrinės yra prijungtos prie ESO skirstomųjų tinklų.

Gali būti sudarytos trijų tipų sutartys:

Elektros energijos gamintojo tipas pavyzdinĖ sutarties formA
Sutartis su atsinaujinančių energijos išteklių gamintojais, kurie naudoja saulės, vėjo ar hidroenergiją.

Sutarties pavyzdinė forma ir bendrosios sąlygos

Sutartis su atsinaujinančių energijos išteklių gamintojais, kurie naudoja biomasę ir biodujas.

Biomasės/ biodujų gamintojų sutarties pavyzdinė forma

Gali būti sudaromos sutartys su kitais gamintojais (pvz., dėl elektros energijos supirkimo iš termofikacinių elektrinių), kurie turi leidimus gaminti elektros energiją bei yra prijungti prie skirstomųjų tinklų.  


Jei gaminate elektros energiją ir norite ją parduoti,
reikalinga sudaryti elektros energijos supirkimo  iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo sutartį. Tam užpildykite žemiau pateiktą prašymą, pateikite visą jame nurodytą informaciją ir atsiųskite ją el. paštu [email protected]

Prašymas elektros energijos supirkimo sutarčiai sudaryti

Gamintojams, kurie parduoda elektros energiją, siūlome papildomai pasirašyti susitarimą dėl pirkėjo teisės įforminti PVM sąskaitas faktūras ar sąskaitas faktūras už Jūsų parduotą elektros energiją.

Pagal šį susitarimą, Jūsų pagamintos ir parduotos elektros energijos atsiskaitymo dokumentus (t. y. PVM sąskaitas faktūras ar sąskaitas faktūras) įformintų ESO.


Susitarimas dėl pirkėjo teisės įforminti PVM sąskaitas faktūras už pardavėjo parduotą elektros energiją

Jeigu pasikeitė sutartyje nurodyti rekvizitai (elektroninis paštas, registracijos adresas, banko sąskaita ar kiti duomenys) prašome užpildyti žemiau pateiktą formą, pasirašyti, nuskenuoti ir atsiųsti elektroniniu paštu [email protected]

Prašymo forma

Kitos svarbios sąlygos

Pasikeitus elektrinės savininkui, elektros energijos supirkimo sutartis su naujuoju savininku gali būti sudaroma tik tada, kai jis sudaro naujas pirkimo-pardavimo arba persiuntimo paslaugų sutartis.   

Remiamos elektros energijos supirkimo termino pradžia paprastai nustatoma nuo skaitiklio sumontavimo ar leidimo gaminti energiją išdavimo dienos (priklausomai, kuri vėlesnė).

Elektros energijos supirkimo kainos ir apmokėjimo terminai nustatomi vadovaujantis teisės aktais. Daugiau informacijos apie nustatytas kainas ir jų taikymą atsinaujinančių išteklių elektrinėms pateikiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos puslapyje www.regula.lt

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje numatytos skatinimo kvotos yra išnaudotos, šiuo metu fiksuoti tarifai naujoms elektrinėms nebėra taikomi. Detali informacija apie priskirtas ir esamas laisvas skatinimo kvotas skelbiama Valstybinės energetikos inspekcijos tinklalapyje.

PATVIRTINTI TARIFAI GAMINTOJAMS, KURIEMS TAIKOMOS SKATINIMO PRIEMONĖS

Gamintojams, kurių elektrinėse pagamintai elektros energijai teisės aktų nustatyta tvarka nėra taikomos skatinimo priemonės (pvz. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas fiksuotas tarifas, atleidimas nuo atsakomybės už pagamintos elektros energijos balansavimą ir kt.) elektros energijos pardavimo kaina (atitinkamai perkančiajam asmeniui – supirkimo kaina) nėra reglamentuota. ESO iš gamintojų, kurių elektrinėse pagamintai elektros energijai netaikomos skatinimo priemonės, elektros energiją perka rinkos sąlygomis.

Prekyba (supirkimas) gamintojų pagaminta elektros energija vykdoma vadovaujantis:

  • Prekybos elektros energija taisyklėmis, 
  • Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, 
  • Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašu,
  • kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energijos prekybos sąlygas ir tvarką.

Norint prijungti didesnes nei 15 MW galios elektrines, nuo šiol nebėra reikalingas atsisakymo prijungti elektrinę raštas iš skirstomujų tinklų operatoriaus. Tokie gamintojai gali iš karto kreiptis į perdavimo tinklų operatorių AB „Litgrid“.