Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Skatinimo laikotarpio pabaiga

SKATINIMO LAIKOTARPIO PABAIGA 

Gamintojai, kuriems skatinimo tarifas taikomas iki* 2020-12-31, nuo 2021-01-01 elektros energija prekiauja rinkos sąlygomis, atitinkamai pardavimo/supirkimo kaina nėra reglamentuota. Anksčiau galiojusios Elektros energijos supirkimo iš Atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo sutartys nebebus pratęsiamos.

Galimi pasirinkimo variantai patiektai į tinklą elektros energijai nuo 2021-01-01:

1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ neskatinamiems gamintojams, elektros energiją gaminantiems BE, VE, HE ir SE elektrinėse, siūlo elektros energiją pirkti už šalių sutartą Nord Pool biržos apskaičiuotą Lietuvos zonos vidutinę mėnesio rinkos kainą, kuri dėl ESO teikiamos balansavimo paslaugos elektrinėms papildomai sumažinta X ct/kWh dalimi (t. y. =NP LT zonos vid. mėn. kaina X ct/kWh – X ct/kWh, čia X – kintamas dydis).

  • Nord Pool biržos elektros energijos kaina yra kintanti kiekvieną mėnesį bei priklauso nuo didmeninės elektros energijos prekybos sąlygų. Šios kainos yra viešai skelbiamos Nord Pool svetainėje: https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/LT/Monthly/?view=table
  • Balansavimo paslaugos dydis perskaičiuojamas kiekvienais metais, 2021 metų dydis bus žinomas š. m. lapkričio pabaigoje ir apie tai gamintojai bus informuoti atskiru el. laišku.

2. Gamintojai elektros energiją gali parduoti ne tik ESO, bet ir nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams. Atkreiptinas dėmesys, kad iki 2020 m. gruodžio 10 dienos turėsite pasirinkti tiekėją. Tiekėjų sąrašą skelbia bei nuolatos atnaujina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba:

https://www.regula.lt/elektra/Puslapiai/licencijos ir leidimai/nepriklausomo-elektros-energijos-tiekimo-licencijas-leidimus-turincios-imones.aspx 

3. Gamintojai, pasibaigus skatinimo tarifui gali pagamintą ir į tinklus patiektą elektros energiją parduoti „Nord Pool“ elektros biržoje.

4. Gamintojai, pasibaigus skatinimo tarifui gali tapti nutolusiais gaminančiais vartotojais su išimtimi – vartojimo objektas privalo priklausyti nurodytam generuojančiam objekto savininkui nuosavybės teise, plačiau apie nutolusius gamintojus galite pasiskaityti:

http://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/elektros-gamintojams/nutole-gaminantys-vartotojai_2131.html?sr=RVdTSUQ9OGs1aXM4Z25rZmUwY2pwOWlpbmhndmxiOGI=

*Pasitikrinti, kada elektrinei nustos galioti skatinimo tarifas galite čia:

https://www.regula.lt/atsinaujinantys-istekliai/Puslapiai/gamintojų-sarasas.aspx • VIAP lėšomis remtinų elektros energijos gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba