Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Kas gali tapti gaminančiais klientais?

Gaminančiais klientais gali tapti esami buitiniai vartotojai, taip pat biudžetinės ar viešosios įstaigos, valdančios valstybės ar savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise statinius, kurios planuoja savo objekte įrengti saulės elektrinę.

  • Buitiniams vartotojams savo objekte leidžiama įrengti elektrines, kurių galia ne didesnė nei 10 kW.
  • Biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms - ne didesnė kaip 50 kW.
  • Elektrinės galia negali viršyti pusės vartotojui suteiktos leistinosios naudoti galios dydžio (pvz., esamas buitinis vartotojas turi 10 kW leistinąją naudoti galią, tuomet elektrinės galia negali būti didesnė kaip 5 kW).
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai