Susisiekime

Elektros prijungimas daugiabučiui namui (iki 10 kW)

Pastaba: Procesas aprašo tik tų gamintojų prijungimą, kurie visą pagamintą elektros energiją naudoja tik savo ūkio poreikiams tenkinti.

1
Pateikite paraišką prijungimo sąlygoms gauti
klientas eso

Užpildykite paraišką savitarnos svetainėje. Paraiškoje nurodykite numatomos įrengti elektrinės galią, adresą (vietovę), energijos išteklių rūšį.

Paraiška prijungimo sąlygoms gauti
Pildydami paraišką pridėkite šiuos dokumentus:

  • įgaliojimą atstovauti gamintojui (jei paraišką pateikia gamintojo (juridinio ar fizinio asmens) atstovas);
  • gamintojo (fizinio ar juridinio asmens) atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  • Kitus išankstinių sąlygų paraiškos etape nurodytus dokumentus, jei jie nebuvo pateikti su paraiška išankstinėms sąlygoms gauti arba duomenys juose yra pasikeitę.
  • sklypo vieta žemėlapyje ne didesniu kaip 1:10000 masteliu kaime ir 1:500 masteliu mieste (žiūrėti reikalavimus).
Prijungimo sąlygas Jums parengsime per 8 kalendorines dienas.

Apie prijungimo sąlygų parengimą Jus informuosime Jūsų paraiškoje nurodytu būdu (el. paštu, SMS žinute, telefonu).

Informaciją apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat pateiksime savitarnos svetainėje.
2
Suderinkite elektrinės įrengimo projektą su jūsų daugiabutį prižiūrinčia įmone

Parenkite ir suderinkite savo elektrinės įrengimo projektą su Jūsų namą eksploatuojančia įmone ir, jei reikia, su kitomis suinteresuotomis šalimis. 

3
Įsirenkite elektrinės vidaus elektros tinklą
klientas eso

Įsirenkite elektrinės vidaus elektros tinklą.

Šiuos darbus patikėkite tik tiems, kas turi tam reikiamą kvalifikaciją.

Užsisakykite energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, kurią išduoda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.
Daugiau apie pažymą – Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos tinklapyje www.regula.lt

Savitarnos svetainėje pranešime, kai bus gauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma.

Gavę VERT pažymą, per 5 kalendorines dienas atliksime elektros energijos apskaitos patikrą.

Ar ši informacija Jums aiški?