DUJŲ ENERGETIKOS OBJEKTŲ ĮSIGIJIMAS

Prašymas
(Būtina pateikti)

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

El.paštas

Dokumentus, patvirtinančius savininko nuosavybės teisę į įsigyjamą bendrai naudojamą energetikos objektą, ir techninius dokumentus:

Kai dujų
 energetikos objektas yra nekilnojamasis daiktas
VĮ Registrų centro pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopija (originalas pateikiamas sudarant sistemos pirkimo–pardavimo sutartį);

Kai dujų energetikos objektas yra kilnojamasis daiktas
objekto nuosavybės teisę įrodančius dokumentus. Tai gali būti: įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl  bendrojo naudojimo sistemos nuosavybės teisių savininkui pripažinimo nustatymo; objekto įrengimo užbaigimo aktas, kai bendrai naudojamas dujų energetikos objektas įgytas įrengimo būdu; arba perleidimo nuosavybėn sutartys, priėmimo iš balanso į balansą aktai, kai bendrai naudojamą dujų energetikos objektą savininkui perleido tretieji asmenys; arba kiti dokumentai, liudijantys savininko nuosavybę į bendrai naudojamą dujų energetikos objektą
(Būtina pateikti)

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Kai dujų energetikos objektas yra nekilnojamasis daiktas
Teisės aktų nustatyta tvarka suformuota statinio kadastrinių matavimų bylos kopija

Kai dujų energetikos objektas yra kilnojamasis daiktas
suformuota statinio kadastrinių matavimų bylos kopija ar kitus techninius dokumentus apibūdinančius objektą
(Būtina pateikti)

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Juridinio asmens atitinkamo valdymo organo sprendimas dėl sutikimo parduoti sistemą. Sprendime turi būti nurodyta sistemos įsigijimo kaina

 

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Dokumentus, patvirtinantis, kad visiems žemės sklypams, kuriuose yra parduodama sistema, nustatytos ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
(gamtinių dujų vamzdynų apsaugos zonos)

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

papildomai, jei savininkas juos turi, sistemos pripažinimo tinkama naudoti aktą, techninį projektą, techninė dokumentacija ir kitus susijusius dokumentus

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Parduodančio sistemą savininko rašytinis patvirtinimas, kad dėl parduodamos sistemos su trečiaisiais asmenimis nėra jokių teisminių ginčų, sistema neareštuota, neįkeista ir pan.

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Atstovavimą patvirtinantys dokumentai, kai prašymą pateikia savininko atstovas

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Sistemos statybos (įsigijimo) vertę patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitas faktūros, sąskaitos, atliktų darbų aktai, sutartys ir pan.) arba, jeigu savininkas vadovaudamasis minėtais dokumentais negali nustatyti sistemos vertės, laisvos formos prašymas apskaičiuoti sistemos įsigijimo (statybos) vertę pagal ESO turimus duomenis (sistemos įsigijimo kainai nustatyti)

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Kiti turimi dokumentai arba daugiau nei vienam dokumentui pridėti

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

 

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).