Planuojantiems tapti naujais elektros tiekėjais

Jeigu planuojate pradėti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklą, čia pateikiama pagrindinė informacija gali būti naudinga naujiems rinkos dalyviams.

Nepriklausomas tiekėjas – asmuo, tiekiantis elektros energiją laisviesiems vartotojams ir turintis atitinkamą leidimą vykdyti šią veiklą. Nepriklausomi tiekėjai tarpusavyje konkuruodami perka elektros energiją iš gamintojų, elektros biržos ar kitų tiekėjų ir siūlo vartotojams palankiausias paslaugas ir kainą pagal individualius kliento poreikius. Nepriklausomus elektros energijos tiekėjus gali pasirinkti bet kuris buitinis ar komercinis vartotojas.

Kaip gauti leidimą tiekėjo veiklos vykdymui?

Įmonėms, norinčioms pradėti nepriklausomo tiekėjo veiklą elektros energijos sektoriuje privaloma turėti tiekėjo leidimą, kurį išduoda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Daugiau informacijos apie reikalavimus skaitykite www.vert.lt.

Kaip sudaryti balansavimo paslaugos sutartį?

Nepriklausomas tiekėjas, gavęs leidimą iš VERT ir planuojantis pirkti elektros energiją bei pradėti vykdyti tiekimo veiklą, privalo teisės aktuose numatyta tvarka sudaryti balansavimo paslaugos santykius reglamentuojančias sutartis su pasirinktu balansavimo energijos tiekėju ir ne vėliau kaip 14 dienų iki tiekimo veiklos pradžios informuoti apie tai AB „Litgrid“. Daugiau informacijos skaitykite www.litgrid.eu.

Kaip vyksta klientų duomenų apsikeitimas tarp tiekėjo ir ESO?

Duomenų apsikeitimas, būtinas tiekėjo ir ESO veiklai užtikrinti, vyksta per Duomenų mainų platformą (DataHUB). Tai yra sistema, per kurią tiekėjas teikia pranešimus apie sudarytas sutartis, deklaruoja savo vartotojų rodmenis bei gauna visus klientų duomenis, reikalingus sąskaitybai vykdyti.
Tiekėjo užklausų ir paslaugų užsakymo valdymas vyksta „NT portalo“ sistemoje.

Nepriklausomų tiekėjų elektros energijos tiekimas vartotojams galimas dviem rinkos modeliais

Vienos sąskaitos sutarties modelis

Kai klientas pasirinkdamas tiekėją, pasirašo vieną kompleksinę sutartį su tiekėju. Sutartis apima tiek tiekimo, tiek persiuntimo paslaugas. Atitinkamai klientas gauna vieną bendrą sąskaitą iš tiekėjo. Šis rinkos modelis galimas tiek buities, tiek verslo klientų segmentams.

Sutartys, kurias nepriklausomas tiekėjas turi sudaryti su AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ (ESO):

  1. Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutartis;
  2. Naudojimosi duomenų mainų platforma (data hub) sutartis (kartu su Duomenų mainų platformos naudojimo ir prisijungimo prie jos instrukcija reglamentuoja duomenų naudojimą ir apsikeitimą tarp tiekėjo ir ESO Duomenų mainų platformoje Data Hub).
  3. Duomenų mainų teikimo sutartis (Buitiniai vartotojai);

Svarbu:  tiekėjo atsiskaitymo veiklai užtikrinti, tiekėjas savo nuožiūra AB „Energijos skirstymo operatoriui“ (ESO) turi pateikti vieną iš persiuntimo paslaugos sutarties 7 skyriuje numatytų prievolių užtikrinimo priemonių – garantiją, kurios minimali suma yra 10 000 Eur. Garantija pateikiama ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo sutarties sudarymo.

Kokie galimi prievolių užtikrinimo priemonės - garantijos variantai?

1) banko garantija; 2) piniginis užstatas; 3) banko garantija kombinuota / suderinta su piniginiu užstatu; 4) Tiekėją patronuojančios įmonės išduota garantija.

Kaip apskaičiuojama garantija?

Garantiją operatorius apskaičiuoja pagal būsimo ataskaitinio laikotarpio Tiekėjo vartotojų sąraše esančių Tiekėjo vartotojų paskutinių 6 (šešių) pasibaigusių ataskaitinių laikotarpių istorinius duomenis. Apskaičiuota vidutinė vieno ataskaitinio laikotarpio suma (su PVM) yra dauginama iš:

  • koeficiento 2,2 (nebuitinių vartotojų atveju);
  • koeficiento 2,7 (buitinių vartotojų atveju);
  • koeficiento 0,5 su sąlyga, kad už persiuntimo paslaugą Tiekėjas atsiskaitys kasdieniais išankstiniais mokėjimais.
Dviejų sąskaitų sutarties modelis

Kai klientas su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) sudaro Persiuntimo paslaugos sutartį, o su nepriklausomu tiekėju – Elektros energijos tiekimo sutartį. Atitinkamai klientas iš tiekėjo ir ESO gauna dvi atskiras sąskaitas. Šis modelis galimas tik verslo klientų segmentui.

Sutartys, kurias nepriklausomas tiekėjas turi sudaryti su AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ (ESO):

  1. Paslaugų teikimo ir duomenų mainų sutartis;
  2. Naudojimosi duomenų mainų platforma (data hub) sutartis (kartu su Duomenų mainų platformos naudojimo ir prisijungimo prie jos instrukcija reglamentuoja duomenų naudojimą ir apsikeitimą tarp tiekėjo ir ESO Duomenų mainų platformoje Data Hub).
  3. Duomenų mainų teikimo sutartis (Nebuitiniai vartotojai);


Jeigu planuojama veiklą vykdyti abiem verslo modeliais, sudaromos visos reikalingos sutartys.

Jeigu nusprendėte pradėti nepriklausomo tiekėjo veiklą ir turite klausimų, parašykite mumis el. paštu [email protected], mūsų komanda padės atsakyti į iškilusius klausimus ir esant poreikiui supažindins su vykstančiais rinkos procesais.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).