Susisiekime

Įtampos svyravimo priežastys ir tipai

Įtampos svyravimų priežastys:

 • generatorių ar elektros linijų atjungimai ar įjungimai;
 • trumpieji jungimai;
 • didelių elektros imtuvų įjungimas ar išjungimas;
 • visų ar dalies apkrovų pokytis;
 • trumpieji jungimai;
 • elektros imtuvų įjungimas ar išjungimas;
 • visos ar dalies apkrovų pokytis.

Standartinė vardinė žemoji įtampa 1 fazės sistemoje yra 230 V ± 10% , 3 fazių sistemoje - 400 V ± 10%. Tiekiamos įtampos kitimas normalios veikimo, išskyrus pažaidų ar įtampos pertrūkių būsenas, sąlygomis kiekvienos savaitės visų 10 min. trukmės intervalų tiekiamos įtampos vidutinių kvadratinių verčių 95% vidurkių turi būti UN± 10.

Įtampos svyravimo tipai išskiriami pagal įtampos svyravimo lygį ir svyravimo trukmę:

TIPAS Leistinosios vertės, periodiškumas, trukmė
1. Staigieji įtampos pokyčiai
 • Normaliomis veikimo sąlygomis staigieji įtampos pokyčiai neviršija 5% UN, tačiau keletą kartų per dieną tam tikrais atvejais gali viršyti 10 % UN
 • Normaliomis veikimo sąlygomis 95 % savaitės trukmės ilgalaikio mirgėjimo aštrumas, atsiradęs dėl įtampos svyravimų, turi būti PIt ≤ 1
2. Staigieji įtampos kryčiai 
 • Normaliomis veikimo sąlygomis tikėtinų įtampos kryčių skaičius per metus gali būti nuo kelių dešimčių iki vieno tūkstančio.
 • Daugumos įtampos kryčių trukmė mažesnė nei 1 s ir vertė mažesnė nei 60%, tačiau kartais gali atsirasti didesnių ir ilgesnių kryčių. Kai kuriose vietose, jungiant apkrovas, galimi dažni kryčiai nuo 10% iki 15% UN
3.Trumpieji tiekiamosios įtampos pertrūkiai
 • Normaliomis veikimo sąlygomis trumpųjų įtampos pertrūkių skaičius svyruoja nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų per metus.
 • Maždaug 70% trumpųjų pertrūkių trukmė gali būti mažesnė nei viena sekundė. 
4.Ilgieji tiekiamosios įtampos pertrūkiai 
 • Normaliomis veikimo sąlygomis ilgesnių nei trijų minučių įtampos pertrūkių skaičius gali būti iki 10 arba iki 50 per metus, priklausomai nuo regiono. 
5.Laikinieji pramoninio dažnio viršįtampiai tarp laidininko ir žemės
 • Viršįtampių dydis gali siekti iki 1,5 kV.
 • Viršįtampių periodiškumas neprognozuojamas.
 • VIršįtampiai trunka kol teka pažaidos srovė. 
6.Pereinamieji viršįtampiai tarp laidininko ir žemės
 • Viršįtampių dydis gali siekti iki 6 kV.
 • Viršįtampių periodiškumas neprognozuojamas.
 • Viršįtampiai gali trukti nuo kelių tūkstantųjų iki kelių šimtųjų sekundės dalių. 

Įtampos svyravimų grafinė tipologizacija pagal LST EN 50160 standartą