Susisiekime

Suplanuotų elektros atjungimų informacija

Jei suradę savo adresą nematote suplanuoto elektros atjungimo, o Jūsų namuose elektros vis tiek nėra, įsivertinkite, ar įvykęs gedimas ne vidaus tinkle.

Kaip atpažinti elektros vidaus tinklo gedimą?

  • Patikrinkite, ar neišsijungę automatiniai elektros energijos jungikliai, esantys namuose, laiptinėje. Juos įjungus, elektra turėtų atsirasti.
  • Patikrinkite, ar elektra dingo tik Jūsų name. Jei elektra yra aplinkiniuose pastatuose, tai reiškia, kad gedimas įvyko Jūsų namo vidaus tinkle. Tokiu atveju reiktų kreiptis į namo administratorių arba namą administruojančią įmonę.
  • Jei atlikus nurodytus veiksmus elektros vis tiek neturite, prašome apie tai pranešti mums čia arba tel.1852.

SVARBU: pranešimai apie planuojamus elektros atjungimus bei gedimus siunčiami el. paštu ir/arba SMS žinute. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad galite pasirinkti/pasikeisti, kokiu būdu (SMS žinute ir/arba el. paštu) norite gauti informaciją apie planuoajmus atjungimus arba gedimus. Tai padaryti galite paskambinę mums tel. 1852.

Kompensacijos už planinių darbų viršijimą
KADA PLANINE TVARKA GALI BŪTI ATJUNGTI MANO ĮRENGINIAI?

Tinklų operatorius, įgyvendindamas ypatingos valstybinės svarbos projektus, atlikdamas naujų vartotojų ar gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ar tinklų priežiūros darbus, gali iš dalies arba visiškai atjungti tinklų naudotojo įrenginius reikiamam laikotarpiui (buitiniams vartotojams – ne ilgiau kaip 24 valandas iš eilės, su nebuitiniais vartotojais gali būti susitarta kitaip). Tinklų operatorius ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas apie tai turi pranešti tinklų naudotojui.

KOKIAM LAIKUI GALIU BŪTI ATLUNGTAS PLANINE TVARKA?

Įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, atliekant naujų vartotojų ar gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ar tinklų priežiūros darbus, elektros energijos persiuntimas gali būti laikinai nutrauktas ar apribotas ne ilgesniam kaip 336 valandų per dvejus kalendorinius metus laikotarpiui (buitiniams vartotojams – ne ilgiau kaip 24 valandas iš eilės, su nebuitiniais vartotojais gali būti susitarta kitaip). Į šį laikotarpį nėra įtraukiamas laikas, kai elektros energijos persiuntimas laikinai nutraukiamas ar apribojamas tinklų naudotojui sutikus su kitokiomis elektros energijos persiuntimo sąlygomis, be kurių būtų neįmanomas jo elektros įrenginių prijungimas prie tinklų operatoriaus elektros tinklų.

NUO KADA PRADEDAMAS SKAIČIUOTI 336 VALANDŲ LAIKOTARPIS?

336 val. laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo 2023 m. liepos 1 d. ir tęsis iki 2025 m. birželio 30 d.

Sekantis 336 val. laikotarpis bus skaičiuojamas nuo 2025 m. liepos 1 d. iki 2027 m. birželio 30 d. ir taip atitinkamai toliau.

O JEIGU PER NUSTATYTĄ DVIEJŲ METŲ LAIKOTARPĮ BŪSIU ATJUNGTAS ILGIAU NEI 336 VAL.?

Už valandas, kurios viršys 336 val. per nustatytą laikotarpį, bus atlyginami tinklų naudotojų patirti tiesioginiai nuostoliai.

KAIP SUŽINOSIU AR MAN PRIKLAUSO NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS?

Jeigu elektros energijos persiuntimas buvo nutrauktas ar apribotas ilgesniam kaip 336 valandų per dvejus kalendorinius metus laikotarpiui (laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2025 m. birželio 30 d.) arba sutartą laikotarpį, tinklų operatorius per 3 (tris) mėnesius, pasibaigus antriems kalendoriniams metams, informuos apie tai tinklų naudotojus, turinčius teisę į nuostolių atlyginimą,  raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis (elektroniniu paštu, operatoriaus savitarnos interneto svetainėje ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis).

KĄ TURIU DARYTI GAVĘS OPERATORIAUS PRANEŠIMĄ?

Prašymą dėl nuostolių atlyginimo kartu su susijusius tiesioginius nuostolius pagrindžiančiais dokumentais tinklų naudotojas turi teisę pateikti tinklų operatoriui iš karto po nuostolių atsiradimo, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo operatoriaus pranešimo gavimo. Operatorius tinklų naudotojo prašymą išnagrinės ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų (šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų).

KADA NUOSTOLIAI NEBUS ATLYGINAMI?

Operatorius neatlygins tinklų naudotojui patirtų nuostolių, kai  jam elektros energijos persiuntimas nutraukiamas arba apribojamas šiais nustatytais atvejais:

1) kai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ir (ar) tinklų operatorius nustato tokius tinklų naudotojo elektros įrenginių ir (ar) jų eksploatacijos trūkumus, dėl kurių gresia avarija, gedimai, sutrikimai ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui;
2) kai tinklų naudotojas neužtikrina elektros kokybės standarto ir tinklų operatorių išduotų techninių sąlygų bei kitų atitinkamų techninių norminių dokumentų reikalavimų laikymosi
3) kai tinklų naudotojas viršija suteiktą leistiną naudoti galią ir (ar) leistiną generuoti galią;
4) kai tai būtina siekiant išvengti ekstremaliosios energetikos padėties ar susiklosčius elektros energetikos sistemoje ar tinklų operatoriaus elektros tinkle ne dėl tinklų operatoriaus kaltės ekstremaliajai energetikos padėčiai, kuri kelia grėsmę elektros energetikos sistemos ar elektros tinklo funkcionavimui ir stabilumui;
5) kai susidaro generavimo galios ar elektros energijos deficitas;
6) dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo bandymo, jeigu nuostoliai dėl šio bandymo atsiranda dėl aplinkybių, kurių prieš pradedant izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo bandymą nebuvo ir kurių nebuvo galima numatyti, taip pat jų nebuvo galima išvengti, kontroliuoti ir pašalinti;
7) jeigu tinklų naudotojas sutinka su kitokiomis elektros energijos persiuntimo sąlygomis, be kurių būtų neįmanomas jo elektros įrenginių prijungimas prie tinklų operatoriaus elektros tinklų;
8) kai sugedo prietaisai, produktai, nes tinklų naudotojas nesiėmė atsargumo priemonių;
9) jeigu turi kaupimo įrenginius ir susitarė dėl apriboto elektros energijos gamybos įrenginių arba energijos kaupimo įrenginių veikimo režimo.

KADA GALIU TIKĖTIS NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO?

Tinklų operatorius privalo tinklų naudotojo prašymą dėl nuostolių atlyginimo išnagrinėti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai tinklų operatoriaus sprendimu tinklų naudotojo prašymui nagrinėti sudaroma komisija (tokiu atveju šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų). 

Tinklų operatorius, nustatęs, kad tinklų naudotojo prašymas dėl nuostolių atlyginimo yra pagrįstas, tinklų naudotojui tiesioginius nuostolius, patirtus dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo, atlygina per 30 kalendorinių dienų nuo tinklų naudotojo prašymo išnagrinėjimo dienos, jeigu tinklų naudotojas ir tinklų operatorius nesusitaria kitaip.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).