Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Aukštos kokybės įtampos užtikrinimo paslauga

Siūlome aukštos įtampos kokybės užtikrinimo paslaugą, leisiančią įgyvendinti individualius poreikius atitinkančius techninius sprendinius ir užtikrinti aukštesnę elektros energijos kokybę nei numato LST EN 50160 standartas.

Kaina

KONSULTACIJA NUO
410 € 

  • Konsultacijos metu įvertinsime situaciją ir pasiūlysime tinkamiausias technologijas ir sprendimus

  • Parinkus konkrečią technologiją parengiama specifikacija, kuri būtų naudojama rengiant techninį projektą bei pateikiamos rekomendacijos
  • Nurodomi pagrindiniai reikalavimai projektuojamam objektui ir terminai, reikalingi projektavimo įgyvendinimui
Konsultacija

Konsultacija vykdoma atvykus pas klientą, kurios metu aptariama atsiradusi problema susijusi su įtampos kokybe (dėl įtampos kryčių), atsižvelgiant į įmonės technologinius procesus ir vyraujančius apkrovų tipus. Įvertinus susidariusią situaciją, pasiūlomos ekspertiniu vertinimu labiausiai tinkamos technologijos/sprendiniai, siekiant sumažinti įtampos kryčių neigiamą poveikį technologiniams procesams bei aptariama galima tolimesnė darbų eiga, įvardijamos galimos naudos ir rizikos. 

Pagal pasirenkamą technologiją(as)/sprendinį ir darbų apimtis aptariama jų įdiegimo orientacinė kaina bei darbų vykdymo terminai.

Po susitikimo pateikiamas susitikimo protokolas, kuriame trumpai aprašyti susitikimo metu aptarti klausimai ir susitarimai.

 

Paslauga Kaina Trukmė
Mažoms įmonėms 410 Eur 1 d. d.
Vidutinėms įmonėms 710 Eur iki 2 d. d.
Didelėms įmonėms 1010 Eur iki 3 d. d.

Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:1) įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. Eurų.

Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.

Didelė įmonė – tai juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, nustatyto Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Stebėsena ir auditas

Atliekami įtampos kokybės matavimai, jų rezultatai apdorojami, nustatoma problema ir jos mastas,  pateikiamos išvados ir rekomendacijos, apimančios duomenų vertinimą.

Paslauga Kaina

Stebėsena ir auditas*

Savaitė – 310 Eur
Vėlesnės savaitės – 200 Eur 
Rekomenduojama stebėsenos trukmė – vidutiniškai 30 d.

*Stebėsenos ir audito įkainis taikomas kiekvienam kliento taškui atskirai. Užsisakant pilną paslaugą, į ją įtraukta vieno taško stebėsena ir auditas, už kiekvieną papildomą tašką papildomai pritaikomas įkainis.

Galimybių studija

Galimybių studija apima nustatytų problemų įtakos įvertinimą klientui bei galimų technologinių sprendimų analizę, parenkant technologiją ar sprendinį atliekant techninį-ekonominį vertinimą.

Parinkus konkrečią technologiją parengiama specifikacija, kuri būtų naudojama rengiant techninį projektą bei pateikiamos rekomendacijos.

Galimybių studijoje atliekamas detalesnis vertinimas nei konsultacijos metu, nagrinėjant keletą technologijų alternatyvų, siekiant  teisingai parengti techninį projektą.

paslauga Kaina Paslaugos trukmė
Mažoms įmonėms 5 400 Eur 22 d. d. 
Vidutinėms įmonėms 10 400 Eur 44 d. d.
Didelėms įmonėms 40 400 Eur 88 d. d


Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:1) įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. Eurų.

Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.

Didelė įmonė – tai juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, nustatyto Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

 

Projektavimo užduotis

Parengiamas dokumentas, reikalingas techninio projekto vykdymui, jame nurodomi pagrindiniai reikalavimai projektuojamam objektui ir terminai reikalingi projektavimo įgyvendinimui, galiosiantys techninio projekto rengėjui ar vykdytojui.

paslauga Kaina Paslaugos trukmė
Mažoms įmonėms 1 250 Eur 10 d. d.
Vidutinėms įmonėms 2 250 Eur 20 d. d.
Didelėms įmonėms 4 250 Eur 30 d. d.

 

Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:1) įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.

Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.

Didelė įmonė – tai juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, nustatyto Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

 

Techninis projektas

Paruošiamas dokumentas, kurio laikantis vykdomas projektas/techninis sprendinys bei nurodomi terminai reikalingi rangos darbų atlikimui ir galiosiantys įrangos pirkimo bei rangos darbų atlikimui.

Paslauga Kaina Paslaugos trukmė
Mažoms įmonėms 3 250 Eur iki 20 d.d.
Vidutinėms įmonėms 5 250 Eur iki 40 d.d.
Didelėms įmonėms 10 250 Eur iki 80 d.d. 

Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:1) įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. Eurų.

Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.

Didelė įmonė – tai juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, nustatyto Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Pilna paslauga

Pilna paslauga apima visas išvardintas paslaugas: konsultaciją, stebėseną ir auditą, galimybių studiją, projektavimo užduoties ir techninio projekto parengimą.

Užsisakant pilną paslaugą, į ją įtraukta vieno taško stebėsena ir auditas, už kiekvieną papildomą tašką taikomas papildomas įkainis. 

Paslaugos tipas Kaina
Mažoms įmonėms 10 450 Eur
Vidutinėms įmonėms 18 750 Eur
Didelėms įmonėms 56 000 Eur

Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:1) įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. Eurų.

Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.

Didelė įmonė – tai juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, nustatyto Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba