Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Bendros tinklų statybos

Bendrovėms, vykdančioms elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrą, ESO siūlo bendradarbiauti klojant bendrus elektros ir ryšių tinklus. Rekonstruodama elektros oro linijas ir prijungdama naujus elektros klientus ESO kasmet pakloja beveik 3000 km naujų požeminių žemos ir vidutinės įtampos elektros kabelių.

Kaina

 Paslaugos kaina paskaičiuojama pagal atskirą susitarimą

SUSISIEKTI

  • ESO parengs elektros įrenginių
    iškėlimo sąlygas

  • Savo lėšomis turėsite parengti įrenginių iškėlimo projektą
  • Įrenginių iškėlimo darbus atliks ESO
1
Pasirašome bendradarbiavimo sutartį

Esame pasirengę bendradarbiauti su visomis įmonėmis, vykdančiomis elektroninių ryšių infrastruktūros statybas.

Visiems partneriams su kuriais būsime pasirašę bendradarbiavimo sutartis teiksime reguliarią informaciją apie planuojamas elektros tinklų statybas. Tuo pačiu informuosime apie polietileninio vamzdelio ir jo klojimo 1 metro įkainį konkrečiame projekte.

2
Informuojate apie Jus sudominusį projektą

Įvertinę gautą informaciją ir identifikavę tinkamus objektus (kvartalą, rekonstruojamą liniją), informuojate mus. Pasirašome Papildomą susitarimą dėl jūsų polietileninio vamzdelio paklojimo konkrečiame objekte.

Pasirašius papildomą susitarimą dėl konkretaus objekto pradedame rengti bendrų tinklų projektą. Toponuotraukomis, suderinimais su savininkais, servitutais pasirūpinsime mes. Sprendinius susiderinsime tarpusavyje.

3
Atliekame darbus

Susiderinus ir patvirtinus projektą, ESO pasirūpins statybos darbų organizavimu ir atlikimu.  Darbus vykdys ESO atrinktas rangovas. Darbų atlikimo terminas priklausys nuo darbų apimties. Paprastai užtrunka nuo 1 iki 3 mėn.

Baigus statybos darbus ir darbų priėmimo komisijai priėmus darbus, pateiksime jums priėmimo-perdavimo aktą kartu su PVM sąskaita-faktūra. Apmokėjus sąskaitą, tinklo elementas taps jūsų nuosavybėn.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba