Susisiekime

API

API paslauga suteikia galimybę atsisiųsti aptarnaujamų objektų duomenis nustatytu formatu į Jūsų duomenų bazę, naudojantis duomenų siuntimo protokolu.

Kaina

NUO 20 €*

*Detalias kainas rasite žemiau

          Pateikiami duomenys apie:

 • Aptarnaujamų objektų sąrašą
 • Elektros energijos suvartojimo rodmenis
 • Objektų galią
Plačiau apie paslaugą

ESO suteikia galimybę atsisiųsti duomenis apie:

I Informacija apie objektus II Informacija apie objektus III Mėnesiniai suminiai suvartojimai IV Mėnesiniai suminiai suvartojimai
 • Apskaitos laikotarpio data (įvedamas laikotarpis, kuriuo duomenys pateikiami)
 • Kliento kodas (įmonės kodas)
 • Kliento pavadinimas (įmonės pavadinimas)
 • Objekto numeris
 • Objekto pavadinimas (pvz. degalinė)
 • Objekto tipas (pvz. administracinės paskirties)
 • Objekto adresas
 • Tiekėjas nuo (data nuo kurios įsigalioja sutartis)
 • Tiekėjas iki (data iki kurios galiojo sutartis)
 • Skaitiklių skaičius (skaitiklių skaičius objekte)
 • Automatizuotų skaitiklių skaičius (aut. skaitiklių skaičius objekte)
 • Skalių skaičius (pvz. dieninė/naktinė(2), vienos laiko zonos(1) ir daugiaskalė (4)
 • Objekto galia (nurodoma objekto galia, pvz. 100 kW)
 • Technologinės sąnaudos (nurodoma, ar objekte yra skaičiuojamos technologinės sąnaudos, jos apskaičiuojamos pagal likutinį grafiką)
 • Apskaitos laikotarpio data (įvedamas laikotarpis, kuriuo duomenys pateikiami)
 • Kliento kodas (įmonės kodas)
 • Kliento pavadinimas (įmonės pavadinimas)
 • Objekto numeris
 • Objekto pavadinimas (pvz. degalinė)
 • Objekto tipas (pvz.: administracinės paskirties)
 • Objekto adresas
 • Tiekėjas nuo (data nuo kurios įsigalioja sutartis)
 • Suvartojimo laikotarpis (nurodomas periodas, kurį elektros energija buvo suvartota, pvz. 2015.01 arba jeigu atlikta korekcija už praeities laikotarpį)
 • PVM Sąskaitos faktūros serijos numeris (ESO sąskaitos numeris)
 • Skalės tipas (DD – Dieninė, NK – naktinė, MI – minimalių, SV – šventinių, MA – maksimalių, VD – vidutinių, VK – vienkainis)
 • Kiekis kWh (aktyviosios elektros energijos kiekis priskaitytas atitinkamai pagal skalės tipą, pvz.: DD 1670 kWh, NK 1880 kWh).
Detalios kainos

 Detalios paslaugos kainos

Objektų skaičius

Vienkartinis fiksuotas sutarties sudarymo mokestis, EUR be PVM

Fiksuotas mėnesio mokestis, EUR be PVM

(1-10 Objektų)

5,98

20,00

(11-100 Objektų)

5,98

50,00

(101-1000 Objektų)

5,98

100,00

(1001-10000 Objektų)

5,98

200,00

(>10000 Objektų)

5,98

300,00

Ar ši informacija Jums aiški?