Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Kliento elektros tinklo įrengimas

Viskas iš vienų rankų – įrengsime tiek skirstomąjį elektros tinklą iki jūsų sklypo ribos, tiek jūsų elektros tinklą jūsų sklype. Jums liks įsirengti tik vidaus elektros instaliaciją.

Kaina

300 €

FIKSUOTA DALIS, SU PVM

15 €

KINTAMA DALIS, 1 M NUTIESTO ELEKTROS TINKLO SU PVM

 • Atliksime žemės darbus, įskaitant gerbūvio sutvarkymą

 • Paklosime elektros kabelį
 • Sumontuosime hermetišką paskirstymo skydelį su automatiniu jungikliu, 2 rozetėmis
Apie paslaugą

Visais darbais, susijusiais su kliento vidaus tinklo įrengimu pasirūpina ESO:

 • Nuo elektros įvado prie sklypo ribos kasama tranšėja iki planuojamos kliento įvadinės spintelės vietos
 • Tranšėjoje paklojamas elektros kabelio apsauginis vamzdelis, į kurį įveriamas elektros kabelis, užtikrinantis 30 kW įvado galią
 • Elektros kabelis atvedamas iki su klientu suderintos vietos, pajungiamas elektros skydelis su automatiniu jungikliu;
 • Įvertiniama tinklo techninė būklė ir parengiamas varžų matavimo protokolas
 • Paruošiama kliento namo el. įvado schema (rangovas paruošia rangovo aktą ir pateikia ESO).
 • Sumontuojamas elektros skaitiklis, pradedamas elektros tiekimas.

Pastate elektros instaliavimo darbai (rozečių, jungiklių ir kt. montavimas) neatliekami.

Plačiau apie kainą
Įkainio dedamoji Paslauga Kaina, Eur/m su pvm
Kintama dalis
Sumokama atlikus darbą
 • žemės darbai, įskaitant gerbūvio sutvarkymą;
 • varinis elektros kabelis apsauginiame vamdelyje
15 Eur 
Fiksuota dalis
Sumokama prieš darbų pradžią
 • hermetiškas paskirstymo skydelis su automatiniu jungikliu, 2 rozetėmis
 • Elektros grandinių izoliacijos varžų matavimai
300 Eur
Vienkartinis mokestis

 

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba