Susisiekime

Fast track modelis

„Fast track“ - greitesnis (angl. fast-track) prisijungimas prie elektros tinklų, kai projektavimo ir rangos darbus atlieka pats klientas su savo pasirinktu rangovu.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad apie galimybę pasirinkti savo rangovą sužinosite po paraiškos pateikimo, kai mes parengsime Prijungimo paslaugos sąlygas. Šiuos pokyčius reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (skaityti čia) ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (skaityti čia).

Rinktis savo Rangovą elektros tinklų įrengimo, rekonstravimo ar perkėlimo rangos darbams atlikti galėsite, jei priklausote šioms nurodytoms grupėms:

 • esate Gamintojas, kurio elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus;
 • esate Statytojas, kai siekiate įrengti skirstomuosius tinklus nenumačius vartotojų;
 • norite rekonstruoti ar perkelti skirstomuosius tinklus, kliudančius statinių statybai ar dėl kitų priežasčių;
 • esate Vartotojas, kurio elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW ir šiems elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus.
 • esate Elektros energijos kaupimo įrenginių savininkas, kurio elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus.

SVARBU: jeigu priklausote aukščiau išvardintoms grupėms, už atliktus darbus Jūs atsiskaitysite pilnai (100 %) savo pasirinktam rangovui.

Rangovą taip pat galite rinktis, jeigu:

 • esate Naujas arba esamas klientas, kuris didinatės elektros galią virš 500 kW;
 • norite turėti I ir II kategorijos elektros galią;
 • keičiate atvado tipą iš vienfazio į trifazį ir atvirkščiai nekeičiant elektros galios;
 • perleidžiate elektros galią arba dalį galios kitam klientui;
 • norite rekonstruoti ar perkelti 0,4–10 kV įtampos elektros oro linijos ir (ar) oro kabelių linijos, kurios yra įrengtos seniau nei prieš 20 metų.

SVARBU: šios išvardintos grupės klientams ESO grąžins 50 % patirtų darbo sąnaudų už rangovo atliktus prijungimo prie ESO tinklų darbus.

SVARBU: pasirinkus savo rangovą, elektros įrenginių prijungimu prie ESO tinklų rūpinsitės Jūs.Darbų kaina ir trukmė bus Jūsų ir Jūsų Rangovo tarpusavio susitarimas. ESO dalyvaus Rangos darbų vykdyme tik kaip koordinuojantis asmuo, kad darbai vyktų pagal suderintą Projektą ir atitiktų saugos reikalavimus. Įrengtų ar perkeltų skirstomųjų tinklų tolimesnę priežiūrą toliau užtikrinsime mes.

Viskas, ką turite žinoti, jei rinksitės savo Rangovą:

 1. Jūs įsipareigojate būti atsakingi visais atvejais už projekto parengimą.
 2. Norėdami pasirinkti savo rangovą, turėsite mums pateikti laisvos formos sutikimą čia, kad renkatės savo Rangovą, kuris atliks prijungimo prie ESO tinklų prijungimo darbus. Sutikimas turėtų būti pateiktas iki projekto suderinimo su ESO.

Sutikimo forma

 1. Rangos darbus patikėkite tik tiems rangovams, kas turi reikiamą kvalifikaciją. Rangovų sąrašą, kurie turi visas reikiamas technines kvalifikacijas dirbti ESO skirstomuosiuose tinkluose rasite čia. Jeigu pasirinksite kitą rinkoje esantį rangovą, bet jo nėra sąraše, prašome perduoti rangovui, kad dėl galimybės patekti į kvalifikacinį sąrašą: dėl 0,4-10 kV elektros tinklo objektų projektavimo paslaugos ir įrengimo darbai, rekonstravimo, remonto, techninės priežiūros darbams bei TP/SP 10 kV dalies darbams, reikia informaciją pateikti čia, dėl Transformatorių pastočių (TP) ir skirstomųjų punktų (SP) bei 35 kV oro linijų (OL) rangos darbams, reikia informaciją pateikti čia.
 2. Kai tik pateiksite sutikimą, susiderinsite projektą su ESO, mes prašysime pateikti rangovo pateiktą darbų sąmatą čia. Mes įvertinsime ir palyginsime kainas, nes Jūsų rangovas galės atlikti rangos darbus tik tuo atveju, jei atliekamų darbų sąmata bus 10 proc. pigesnė už ESO atliekamus darbus. Atkreipiame dėmesį, jei priklausote aukščiau išvardintai klientų grupei, kurie su rangovu atsiskaitys 100 % už atliktus darbus, sąmatos pateikti nereikės.
 3. Prašysime pasirašyti Trišalę sutartį tarp ESO, Kliento ir Kliento Rangovo. Pateikiame susipažinimui Trišalės sutarties bendrąsias sąlygas, galioja pasirašiusiems nuo 2021 m. vasario 1 d. 

Trišalės sutarties bendrosios sąlygos

Jeigu Jūs esate įmonė, kuri pageidauja, jog prijungimo darbus atliktų Jūsų pasirinktas rangovas, kurį rinksitės viešųjų pirkimų būdu, prašome spausti čia ir susipažinti su visa informacija, ką jums reikia žinoti.

 

Ar ši informacija Jums aiški?