Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Galios keitimas

 

I grupė
galia iki 50 kW

10,10 €

ĮKAINIS UŽ 1 KW ELEKTROS GALIOS, EUR SU PVM

  • Suminė leistinoji naudoti galia nesiekia 50 kW

  • Nereikia rengti kliento elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto arba klientas jį parengia ir suderina pats
  • Nėra būtina įrengti, keisti, rekonstruoti ESO elektros tinklo

II grupė
galia iki 100 kW

56,02 €

ĮKAINIS UŽ 1 KW ELEKTROS GALIOS, EUR SU PVM


15,27 €

ĮKAINIS UŽ 1 M, EUR SU PVM

  • Suminė leistinoji naudoti galia nesiekia 100 kW

  • Reikės keisti, rekonstruoti ESO elektros tinklą
  • Reikės rengti kliento elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projektą

III grupė
galia nuo 100 iki 500 kW

30,32 €

ĮKAINIS UŽ 1 KW ELEKTROS GALIOS, EUR SU PVM


11,64 €

ĮKAINIS UŽ 1 M, EUR SU PVM

  • Suminė leistinoji naudoti galia nuo 100 kW iki 500 kW (imtinai)

 

Pasinaudokite skaičiuokle ir apskaičiuokite rekomenduojamą naudoti galią; 
 

Skaičiuoti
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba