Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Galios keitimas

*Lentelėje pateikiamos 2020 m. kainos

I grupė
galia iki 50 kW

8,32 €

ĮKAINIS UŽ 1 KW ELEKTROS GALIOS, EUR SU PVM

  • Suminė leistinoji naudoti galia nesiekia 50 kW

  • Nereikia rengti kliento elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto arba klientas jį parengia ir suderina pats
  • Nėra būtina įrengti, keisti, rekonstruoti ESO elektros tinklo

II grupė
galia iki 100 kW

65,68 €

ĮKAINIS UŽ 1 KW ELEKTROS GALIOS, EUR SU PVM


16,90 €

ĮKAINIS UŽ 1 M, EUR SU PVM

  • Suminė leistinoji naudoti galia nesiekia 100 kW

  • Reikės keisti, rekonstruoti ESO elektros tinklą
  • Reikės rengti kliento elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projektą

III grupė
galia nuo 100 iki 500 kW

41,31 €

ĮKAINIS UŽ 1 KW ELEKTROS GALIOS, EUR SU PVM


19,06 €

ĮKAINIS UŽ 1 M, EUR SU PVM

  • Suminė leistinoji naudoti galia nuo 100 kW iki 500 kW (imtinai)

 

Nuo 2020 04 01 pasikeitus VERT prijungimo įkainių metodikai, klientai gali rinktis tik nustatytas galios reikšmes, išskyrus atvejus, kai pasirinkta leistinoji naudoti galia yra lygi arba didesnė už 36 kW – tokie klientai ir toliau gali rinktis galią 1 kW tikslumu. Paraiškos, kuriose bus nurodyta galios reikšmė iki 35 kW ne iš sąrašo nebus tvirtinamos. Žemiau pateikiamos galimos pasirinkti galios reikšmės, paraiškoms pateikiamoms nuo 2020 04 01:

Fiksuoti galios dydžiai vienfaziams įvadams

3, 4, 5, 6, 7 kW

Leistinoji naudoti galia

 Pažymėtina, kad esant galios poreikiui didesniam kaip 6 kW rekomenduojama įsirengti trifazius įvadus.

Fiksuoti galios dydžiai trifaziams įvadams

5, 7, 9, 11, 14, 18, 22, 28, 35 kW

Leistinoji naudoti galia

Pasinaudokite skaičiuokle ir apskaičiuokite rekomenduojamą naudoti galią; 
 

Skaičiuoti
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba