Susisiekime

Gaminančio kliento virš 30 kW prijungimas

Prijungsime Jūsų jėgainę prie elektros tinklo.

Kaina

Pagal projekto sąmatą
(klientas apmoka 50% sumos)

  • Išduosime elektrinės prijungimo prie elektros tinklo sąlygas

  • Pakeisime / įrengsime elektros apskaitos prietaisą, matuojantį į elektros tinklą atiduotą ir iš jo gautą elektros energiją
  • Prijungsime jūsų elektrinę prie skirstomojo elektros tinklo

Kaip prijungiamas elektrą gaminantis klientas?

1
Pateikite paraišką prijungimo sąlygoms gauti
Klientas ESO

Užpildykite paraišką savitarnos svetainėje

Paraiškoje nurodykite numatomos įrengti saulės energijos elektrinės galią ir adresą.

Pildydami paraišką pridėkite šiuos dokumentus:

  • Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją;
  • Kitus išankstinių sąlygų paraiškos etape nurodytus dokumentus, jei jie nebuvo pateikti su paraiška išankstinėms sąlygoms gauti arba duomenys juose yra pasikeitę.


Gavus paraišką, atsiųsime Jums išankstinio mokėjimo sąskaitą už prijungimo sąlygų parengimą - 31,75 Eur su PVM. 

Prijungimo sąlygas Jums parengsime per 40 k. d.

Apie prijungimo sąlygų parengimą jus informuosime jūsų paraiškoje nurodytu būdu (el. paštu, SMS žinute, telefonu).

Informaciją apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat pateiksime savitarnos svetainėje

2
Parenkite elektrinės prijungimo prie elektros tinklų projektą

Jūsų pasirinktas projektuotojas turės pagal prijungimo sąlygas parengti ir suderinti su atsakingomis institucijomis prijungimo projektą. Parengto projekto skaitmeninę versiją prašome patalpinti ESO puslapyje čia (www.eso.lt → Partneriams → Elektros darbų tiekėjams ir rangovams → Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas). Brėžinius ir schemas prašome pateikti DWG formatu, kitus dokumentus PDF formatu.

3
Pasirašykite prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėkite prijungimo įmoką
Klientas ESO

Pateikite prašymą ESO sudaryti gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį.

Pasirašykite sutartį ir grąžinkite ją ESO. Tai padaryti galite:


Sumokėkite prijungimo paslaugos mokestį:

Sutarties projektą parengsime ir pateiksime per 5 darbo dienas nuo jūsų prašymo gavimo.

Prijungimo darbus ESO elektros tinkle pradėsime gavę jūsų pasirašytą sutartį ir sumokėtą įmoką.

4
Parenkite elektrinės vidaus elektros tinklą prijungimui
KLIENTO VEIKSMAI ESO VEIKSMAI

Įsirenkite elektrinės vidaus elektros tinklą.

Šiuos darbus patikėkite tik tiems, kas turi tam reikiamą kvalifikaciją. 

 

Užsisakykite energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, kurią išduoda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

Daugiau apie pažymą – tarybos tinklapyje: www.regula.lt

El. paštu informuosime jus apie prijungimo darbų pabaigą.

Savitarnos svetainės paskyroje Jums pranešime, kai bus gauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduota energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma.

5
Pasirūpinkite leidimu elektros energijai gaminti
  • Norėdami gauti leidimą elektros energijai gaminti, kreipkitės į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą.
  • Valstybinė energetikos reguliavimo taryba gavusi visus reikiamus dokumentus, priims sprendimą ir įstatymų numatyta tvarka išduos leidimą gaminti elektros energiją.

 

6
Pasirinkite nepriklausomą elektros energijos tiekėją

Prašome pasirinkti nepriklausomą tiekėją. Tiekėjų sąrašą rasite čia.

7
Sudarykite gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo sutartį

Jeigu objekte tiekiama elektros energija ir turite elektros pirkimo-pardavimo sutartį su tiekėju ar visuomeniniu tiekėju, papildomai sudaryti ar pasirašyti sutarties nereikia. Jums pradeda galioti Gaminančio vartotojo tipinės sąlygos. Jas rasite čia.

Jeigu objekto įrenginiai prie ESO tinklo prijungiami pirmą kartą, nėra tiekiama elektros energija ir neturite elektros pirkimo-pardavimo sutarties su tiekėju, sutartį su pasirinktu tiekėju galite sudaryti iki savo įrenginių prijungimo prie ESO elektros tinklų. Nepriklausomų tiekėjų sąrašą rasite  čia.

Ar ši informacija Jums aiški?