Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Gaminančio kliento virš 30 kW prijungimas

Prijungisme Jūsų jėgainę prie elektros tinklo.

Kaina

Pagal projekto sąmatą
(klientas apmoka 100% sumos)

  • Išduosime elektrinės prijungimo prie elektros tinklo sąlygas

  • Pakeisime / įrengsime elektros apskaitos prietaisą, matuojantį į elektros tinklą atiduotą ir iš jo gautą elektros energiją
  • Prijungsime jūsų elektrinę prie skirstomojo elektros tinklo

Kaip prijungiamas elektrą gaminantis klientas?

1
Pateikite paraišką išankstinėms prijungimo sąlygoms gauti

Užpildykite paraišką savitarnos svetainėje. Kai tik gausime paraišką, atsiųsime Jums išankstinio mokėjimo sąskaitą už prijungimo sąlygų parengimą - 31,75 Eur su PVM. Kai tik gausime mokėjimą, per 2 d. d. įvertinsime paraišką ir per 3 d. d. parengsime prijungimo sąlygas.

Paraiškoje nurodykite numatomos įrengti saulės elektrinės galią ir adresą.

Kartu su paraiška pateikite šiuos dokumentus:

Informacija/ dokumentas Kas kreipiasi?
Privatus asmuo Juridinis asmuo Atstovas
Fizinio asmens Juridinio asmens
Asmens tapatybę patvirtinančios dokumento (LR paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija

V

V

V

V

ESO abonento numeris

V

V

V

V

Notaro patvirtintas įgaliojimas atstovauti gaminančiam vartotojui      

V

V

Juridinio asmens įregistravimą Juridinių asmenų registre patvirtinantis dokumentas (Juridinių asmenų registro išrašas)  

V

 

V

Išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos per 15 darbo dienų


Kaip jus informuosime apie paraiškos statusą?

Apie išankstinių sąlygų parengimą pranešime jūsų paraiškoje nurodytų būdų (el. paštu, SMS žinute ar telefonu).

Informacija apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat pateikiama savitarnos svetainėje

2
Pateikite dokumentus ir gaukite leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus

Pateikite prašymą ir reikalingus dokumentus Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

Gavusi visus reikiamus dokumentus, VERT priims sprendimą ir išduos leidimą plėtoti elektros energijos pajėgumus. 

Daugiau informacijos apie tai, kaip gaunami leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, galite rasti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos puslapyje www.regula.lt

3
Pateikite paraišką prijungimo sąlygoms gauti
Klientas ESO

Užpildykite paraišką savitarnos svetainėje

Paraiškoje nurodykite numatomos įrengti saulės energijos elektrinės galią ir adresą.

Pildydami paraišką pridėkite šiuos dokumentus:

  • Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją;
  • Kitus išankstinių sąlygų paraiškos etape nurodytus dokumentus, jei jie nebuvo pateikti su paraiška išankstinėms sąlygoms gauti arba duomenys juose yra pasikeitę.


Gavus paraišką, atsiųsime Jums išankstinio mokėjimo sąskaitą už prijungimo sąlygų parengimą - 31,75 Eur su PVM. 

Prijungimo sąlygas Jums parengsime per 8 darbo dienas.

Apie prijungimo sąlygų parengimą jus informuosime jūsų paraiškoje nurodytu būdu (el. paštu, SMS žinute, telefonu).

Informaciją apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat pateiksime savitarnos svetainėje

4
Parenkite elektrinės prijungimo prie elektros tinklų projektą

Jūsų pasirinktas projektuotojas turės pagal prijungimo sąlygas parengti ir suderinti su atsakingomis institucijomis prijungimo projektą. Parengto projekto skaitmeninę versiją prašome patalpinti ESO puslapyje čia (www.eso.lt → Partneriams → Elektros darbų tiekėjams ir rangovams → Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas). Brėžinius ir schemas prašome pateikti DWG formatu, kitus dokumentus PDF formatu.

5
Pasirašykite prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėkite prijungimo įmoką
Klientas ESO

Pateikite prašymą ESO sudaryti gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį.

Pasirašykite sutartį ir grąžinkite ją ESO. Tai padaryti galite:

Atsiųskite kopiją paštu sutartyje nurodytu ESO adresu.

Sumokėkite prijungimo paslaugos mokestį, kuris yra identiškas sutartyje nurodytai kainai:

Sutarties projektą parengsime ir pateiksime per 5 darbo dienas nuo jūsų prašymo gavimo.

Prijungimo darbus ESO elektros tinkle pradėsime gavę jūsų pasirašytą sutartį ir sumokėtą įmoką.

6
Parenkite elektrinės vidaus elektros tinklą prijungimui
KLIENTO VEIKSMAI ESO VEIKSMAI

Įsirenkite elektrinės vidaus elektros tinklą.

Šiuos darbus patikėkite tik tiems, kas turi tam reikiamą kvalifikaciją. 

 

Užsisakykite energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, kurią išduoda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

Daugiau apie pažymą – tarybos tinklapyje: www.regula.lt

El. paštu informuosime jus apie prijungimo darbų pabaigą.

Savitarnos svetainės paskyroje Jums pranešime, kai bus gauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduota energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma.

7
Pasirūpinkite leidimu elektros energijai gaminti
  • Norėdami gauti leidimą elektros energijai gaminti, kreipkitės į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą.
  • Valstybinė energetikos reguliavimo taryba gavusi visus reikiamus dokumentus, priims sprendimą ir įstatymų numatyta tvarka išduos leidimą gaminti elektros energiją.

 

8
Pasirinkite nepriklausomą elektros energijos tiekėją
9
Sudarykite gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo sutartį

Pasirašykite gaminančių vartotojų elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo sutartį su ESO.

Pranešimą ESO apie pasirinktą nepriklausomą tiekėją pateikite prieš prijungiant savo įrenginius prie ESO elektros tinklų, bet ne vėliau kaip elektros apskaitos prietaiso įrengimo dieną. 

Informuosime, kai bus paruošta elektros energijos pirkimo pardavimo ir persiuntimo sutartis.Per 5 darbo dienas po pasirašytos sutarties grąžinimo prijungsime elektros įrenginius prie ESO tinklo.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba