Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Transformatorių pastočių laisvų galių žemėlapis gamintojams

Žemėlapyje pateikiame preliminarią informaciją apie laisvas galias elektros energijos gamintojams 110/35/10 kV, 110/10 kV bei 35/10 kV transformatorių pastotėse. Laisva generuoti galia apskaičiuota iš transformatorių pastočių galios transformatorių nominalios galios atėmus prijungtų elektrinių galias bei rezervuotas galias kitiems gamintojams dar tebevystantiems projektus. Laisva generuoti galia nereiškia, kad nebus poreikio atlikti tinklo rekonstrukcijos dėl kitų techninių aplinkybių (galios transformatorių įtampos reguliatorių įrengimas/keitimas, kompensacinių ričių įrengimas/keitimas, paskirstymo įrenginių rekonstrukcija ir kt.). Nesant laisvos galios, naujų objektų prijungimas taip pat galimas, tačiau pareikalautų ženkliai didesnių investicijų už prijungimo paslaugą. Žemėlapis pateiktas kaip preliminari informacija investuotojams, ieškantiems potencialių vietų vystyti objektus, kuriems reikalingi dideli elektros energijos gamybos poreikiai.

110 kV transformatorių pastotės35 kV transformatorių pastotės

 


Paaiškinimai:

 - Perdavimo tinklo ribojimai nenumatyti, elektros energijos gamintojų prijungimas prie transformatorinės ir susijusių tinklų galimas neviršijant nurodytos laisvos generuoti galios (neatsižvelgiant į transformatorinės rekonstrukcijos poreikį dėl įtampos reguliavimo, kompensacinių ričių įrengimo, paskirstymo įrenginių išplėtimo ir kt.). Konkretūs techniniai reikalavimai nustatomi išduodant išankstines ir prijungimo sąlygas, arba techninio projekto derinimo metu.

-Galimas elektros energijos gamintojų prijungimo ribojimas net ir neviršijant laisvos generuoti galios, dėl perdavimo tinklo ribojimų. Konkretūs techniniai reikalavimai nustatomi išduodant išankstines ir prijungimo sąlygas arba techninio projekto derinimo metu.

 - Laisvos galios elektros energijos gamintojų prijungimui nėra. Reikalingas esminis skirstomojo ir/arba perdavimo tinklo rekonstravimas norint prijungti gamintojų elektrines. Konkretūs techniniai reikalavimai nustatomi išduodant išankstines ir prijungimo sąlygas arba techninio projekto derinimo metu. 
Ar ši informacija Jums aiški?
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba