Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

2021 m. Elektros tinklo planuojamų valdymo sistemų, pastočių, elektros linijų investicinių projektų žemėlapis

Žemėlapyje naudojamos santrumpos:

- 10 kV – vidutinė įtampa, 0,4 kV – žema įtampa; 
- L-100, L-200, L-300 ir kt. linijų numeracija; 
- Transformatorinės: ST – stulpinė, MT – modulinė, MGT – modulinė galinė,  MTT – modulinė tranzitinė;
- A-102, Bt-102, P-204 ir pan. – transformatorinių numeracija.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba