Susisiekime

Sutartys ir kiti dokumentai

Kaip sudaryti sutartį?
Praneškite apie nepriklausomą tiekėją

Pranešti apie Jūsų pasirinktą nepriklausomą tiekėją, galite prisijungę prie savitarnos svetainės

Sudarykite sutartį
Prašymas sudaryti sutartį         Parsisiųsti

 

  • Jei turite sudarę sutartį su ESO dėl kito(-ų) objekto(-ų) ir esate registruotas savitarnos svetainėje prašymą galite pateikti prisijungę prie savitarnos, skiltyje „Paraiškos“, pildyti paraišką „Sutarties sudarymas pasikeitus savininkui“. Sutartys yra sudaromos tik su verslo klientais. 
  • Jei neturite sutarties su ESO, prašymą galite pateikti savitarnos svetainėje prisijungę prie jos per savo elektroninę bankininkystę arba su elektroniniu parašu.

Kokius dokumentus reikės pateikti kartu su prašymu:

Dokumentas WWW.ESO.lt/savitarna

Nekilnojamo turto registro pažyma. Jei pažymos neturite, pateikti nebūtina.

Trišalis susitarimas

Reikalingas, jeigu patalpas nuomojatės

x

Keturšalis susitarimas

Reikalingas, jeigu patalpas nuomojatės

x

Rodmenų suderinimo aktas

x

Įgaliojimas
Reikalingas, jei prašymą pasirašo įgaliotas asmuo

x

Nuomos / subnuomos sutartis
Reikalinga, jei nesate patalpų savininkas

x


Per kiek laiko paruošiama sutartis ir kaip ją gausite?

  • Paruošta sutartis bus pateikta savitarnos svetainėje. Prisijungimo prie savitarnos svetainės duomenis atsiųsime jums sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu.

  • Jei sutartyje elektroninis paštas nenurodytas, sutartis jums bus atsiųsta registruotu paštu.

Gaminančio vartotojo tipinės sąlygos
Kaip nutraukti sutartį?
Nutraukti sutartį galite pateikę prašymą Parsisiųsti

 

  • Prašymą pateikti galite savitarnos svetainėje, skiltyje „Paraiškos“, pildyti paraišką „Nutraukti elektros tiekimo sutartį arba garantinio tiekimo sąlygas“.
  • Kokius dokumentus reikės pateikti kartu su prašymu?
Dokumentas WWW.eso.lt/savitarna
Rodmenų suderinimo aktas

X

Įgaliojimas
Reikalingas, jei prašymą pasirašo įgaliotas asmuo

X

 

Apskaičiavimo pagal vidutinį vartojimą taisyklės

Elektros energijos apskaičiavimo pagal vidutinį vartotojo elektros energijos suvartojimą taisyklės taikomos visiems garantinio tiekimo ir nepriklausomo tiekėjo vartotojams, kurie nedeklaruoja ataskaitinio elektros apskaitos prietaiso rodmenų tiekėjui ar operatoriui iki teisės aktuose numatytų terminų.

Elektros energijos apskaičiavimo pagal vidutinį vartotojo objekto elektros energijos suvartojimą taisyklės

Elektros energijos prijungimo sutarties bendrosios sąlygos

Pasirašiusiems nuo 2022 m. Gegužės 30 d.

Bendrai Klientų grupei
El. įrenginių perkėlimui ar iškėlimui
Gaminančiam klientui (iki 30 kW)
Gaminančiam klientui (virš 30 kW)
Gamintojui
Laikinam Klientui
Leistinosios naudoti galios mažinimui
Naujam verslo klientui
Naujas gaminantis klientas (iki 30  kW)
Naujas gaminantis klientas (virš 30 kW)

Pasirašiusiems nuo 2021 m. rugpjūčio 16 d.:

Bendrai klientų grupei
El. įrenginių perkėlimo bendrosios sąlygos (21.08.01)
Gaminančiam klientui (iki 30 kW)
Gaminančiam klientui (virš 30 kW)
Gamintojui
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Naujam gaminančiam klientui (iki 30 kW)
Naujam gaminančiam klientui (virš 30 kW)
Naujam verslo klientui

Pasirašiusiems nuo 2020 m. sausio 1 d.:

Naujam verslo klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui (iki 30 kW)
Gaminančiam klientui (virš 30 kW)
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Bendrai klientų grupei
Naujas gaminantis klientas (iki 30 kW)
Naujas gaminantis klientas (virš 30kW)

Pasirašiusiems nuo 2019 m. gruodžio 2 d.:

Naujam verslo klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui
Gaminančiam klientui (iki 30 kW)
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Bendrai klientų grupei
Naujas gaminantis klientas
Naujas gaminantis klientas (iki 30kW)

Pasirašiusiems nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.:

Naujam verslo klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui
Gaminančiam klientui (iki 30 kW)
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Bendrai klientų grupei

Pasirašiusiems nuo 2019 birželio 25 d.:

Naujam verslo klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Bendrai klientų grupei

Pasirašiusiems iki 2018 gegužės 25 d.:

Naujam verslo klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Bendrai klientų grupei

Pasirašiusiems nuo 2018 gegužės 25 d.:

Naujam verslo klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Bendrai klientų grupei

Pasirašiusiems nuo 2019 sausio 1 d.:

Naujam verslo klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Bendrai klientų grupei

Pasirašiusiems nuo 2019 balandžio 1d.:

Naujam verslo klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui
Gaminančiam klientui (iki 5kW)
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Bendrai klientų grupei

Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutartis
Gaminančio vartotojo tipinės sąlygos
Nutraukiamos elektros sutartys

Siekdami užtikrinti, kad elektros tinklas būtų išnaudojamas optimaliai, nuolat peržiūrime neaktyvias Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis.

Sutartis gali būti nutraukta laikantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, kai:

  • klientas elektros energijos nenaudoja 36 mėnesius iš eilės;
  • elektros energijos tiekimas ir (ar) elektros energijos persiuntimas buvo nutrauktas dėl kliento kaltės ir neatstatytas ilgiau nei 6 mėnesius;
  • klientas padaro esminį sutarties pažeidimą.

Nutraukiamų elektros sutarčių sąrašas