Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai

Šiame puslapyje rasite aktualią informaciją apie gaminantiems vartotojams taikomas kainas, pagamintos ir patiektos į tinklą bei suvartotos elektros energijos kiekių apskaitymo principus bei galimus atsiskaitymo būdus.

Norite tapti gaminančiu vartotoju? Daugiau informacijos
Kaip apskaitomi gaminančių vartotojų elektros kiekiai: atgautas iš tinklo, trūkstamas ir sukauptas

Gaminantiems vartotojams ESO įrengia dvipusės apskaitos elektros skaitiklį, kuris apskaito:

  • Iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį;
  • Pagamintos ir į tinklą pateiktos energijos kiekį.

Duomenys iš elektros skaitiklių yra nuskaitomi automatiškai nuotoliniu būdu kiekvieną mėnesį ir pagal šiuos duomenis gaminančiam vartotojui ESO apskaičiuoja ir savitarnos svetainėje pateikia tikslią sąskaitą. Atkreipiame dėmesį, kad gaminančių vartotojų elektros kiekių apskaita vykdoma tik pagal vienos laiko zonos skaitiklių rodmenis (ši sąlyga numatyta Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse).

Pagal skaitiklio rodmenis automatiškai kiekvieną mėnesį yra suskaičiuojama:

  • Kiek elektros energijos gaminantis vartotojas atgavo iš tinklo (t.y. atgavo iš savo paties anksčiau pagaminto/patiekto į tinklą kiekio) ir
  • Kiek elektros energijos gaminančiam vartotojui trūko (tuo atveju jei savo pagaminto kiekio neužteko)
  • Kiek energijos gaminantis vartotojas sukaupė (tuo atveju jei į tinklą patiekė daugiau nei suvartojo iš tinklo).


Pavyzdžiui: jei per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikė 50 kWh, o jūs suvartotojoje 150 kWh, tai:

  • Už 50 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
  • Už likusias 100 kWh gaminantis vartotojas atsiskaito pagal šiuos vienos laiko zonos tarifus.

Jeigu jei per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikė 50 kWh, o jūs suvartotojoje 20 kWh, tai:

  • Už 20 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
  • Trūkstamo kiekio nėra (0 kWh), nes patiektas į tinklą kiekis buvo didesnis nei suvartotas.
  • Skaičiuojamas 30 kWh sukauptas kiekis, kuris nėra apmokestinamas. Sukauptas kiekis perkeliamas į ateities mėnesius.
Už kokią energiją reikia mokėti gaminančiam vartotojui?

Gaminantys vartotojai už trūkstamą elektros energiją (nepriklausomai nuo pasirinkto atsiskaitymo būdo už atgautą kiekį) moka įprastą kainą kaip ir kiti vartotojai.

Už atgautą elektros energiją gaminantys vartotojai moka pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“).

Atsiskaitymai už paslaugas pagal ESO išrašomas sąskaitas faktūras vykdomi kiekvieną mėnesį.

Iki kovo 31 d. nesuvartojus (neatgavus) savo pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos (kuri skaičiuojama kaip sukauptas energijos kiekis), visas sukauptas kiekis panaikinamas (t.y. į kitą laikotarpį neperkeliamas).

 

Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai ir kainos?

 Kainos, galiojančios nuo 2020.01.01

Atsiskaitymo būdas Mokama už Kaina žemojoje įtampoJE Be PVM Kaina žemojoje įtampoje su PVM Kaina Vidutinėje įtampoje be pvm Kaina vidutinėJE
įtampoje
su pvm

 Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį

Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh)

0,043
Eur/kWh

0,05203
Eur/kWh

0,022
Eur/kWh

0,02662
Eur/kWh

 Atsiskaitymas už elektrinės įrengtąją galią  

Už įrengtą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)

 

2,18
Eur/kW/mėn.

 

2,6378
Eur/kW/mėn.

 

1,12
Eur/kW/mėn.

 

1,3552
Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas mišriu būdu Atsiskaitymas mišriu būdu, t.y. už patiektos į elektros tinklus ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh) ir už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)  

0,022
Eur/kWh

1,09
Eur/kW/mėn.

 

0,02662
Eur/kWh

1,3189
Eur/kW/mėn.

 

0,0011
Eur/kWh

0,56
Eur/kW/mėn.

 

0,01331
Eur/kWh

0,6776
Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas kiekiu pagal procentus

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas.

Klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą energijos kiekio.

 

36%
(gaminančiam vartotojui lieka 64%)

 
36%
(gaminančiam vartotojui lieka 64%)

21% 
(gaminančiam vartotojui lieka 79%)
21% 
(gaminančiam vartotojui lieka 79%)

 

 

Jei gaminantis vartotojas pasirenka atsiskaitymo būdą už elektrinės instaliuotą galią arba atsiskaitymą pagal procentą nuo patiekto į tinklą energijos kiekio, tokiu atveju gaminantis vartotojas už atgautos elektros energijos kilovatvalandes nemoka.

Taikant atsiskaitymo būdą už elektrinės įrengtąją galią ar pasirinkus mišrų atsiskaitymo būdą esant nepilnam ataskaitiniam laikotarpiui (t.y. mėnesiui), gaminančiam vartotojui skaičiuojamas elektrinės instaliuotos galios dedamoji, proporcingai naudojimosi paslauga dienų skaičiui.

Pasirinkus atsiskaitymo būdą pagal procentus gaminančio vartotojo atgautas kiekis visuomet bus mažesnis nei patiektas į tinklą kiekis.

Gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos priklauso nuo to, iš kokios įtampos tinklų gauna elektros energiją. 

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina, apskaičiuota Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 172.4 nustatyta tvarka.

Informuojame, jog operatoriaus apskaičiuota gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina naudojama tik Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse numatytiems tikslams ir tai nėra įpareigojimas Tiekėjams kompensuoti gaminantiems vartotojams būtent pagal šias kainas už gaminančių vartotojų sukauptą elektros energijos kiekį.

Apskaitos laikotarpis Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą energijos vidutinė svertinė kaina (nuo apskaitos laikotarpio pradžios), Eur/kWh
2020.04 0,02831
2020.04 - 2020.05 0,03017
2020.04 - 2020.06 0,03926
2020.04 - 2020.07 0,03965
2020.04 - 2020.08 0,04252
2020.04 - 2020.09  0,04300
2020.04 - 2020.10  
2020.04 - 2020.11  
2020.04 - 2020.12  
2020.04 - 2021.01  
2020.04 - 2021.02  
Kaip pasikeisti gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdą?

Atkreipiame dėmesį, kad gaminantys vartotojai atsikaitymo būdą keisti gali ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėnesių (ši sąlyga numatyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme).

Gaminantys vartotojai, norintys pakeisti atsiskaitymo būdą už naudojimosi tinklais paslaugą turėtų el. paštu info@eso.lt pateikti prašymą.

Prašymo forma

Kur galite rasti gaminančių vartotojų energijos kiekio apskaitą?

Privatūs klientai patiektos į tinklą, suvartotos iš tinklo energijos kiekius ir trūkstamos, atgautos, sukauptos energijos skaičiavimus gali matyti bendrovės išplėstinėse skaičiuotėse už suvartotą elektros energiją. Kiekvieno mėnesio sąskaitas galite rasti savitarnos svetainėje

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba