Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Savitarnos svetainėje

Prisijunkite prie savitarnos svetainės www.manogile.lt:

  • Pasirinkite Elektra > Deklaravimas ir vartojimas > Rodmenų deklaravimas 
  • Pasirinkite objektą, kuriam norite deklaruoti duomenis (jeigu sutartyje turite kelis objektus, galėsite deklaruoti rodmenis kiekvienam objektui atskirai). 
  • Įveskite faktinį apskaitos prietaiso rodmenį kWh kiekvienai skalei, tada spauskite Tęsti
  • Tarpiniame lange patikrinkite įvestus rodmenis ir patvirtinkite, kad duomenys yra teisingi:
  • Jei patvirtinę rodmenis pamatysite sėkmės pranešimą „Jūsų deklaruoti rodmenys sėkmingai perduoti ESO“, rodmenų registracija pavyko.

Jūsų savitarnos sistemoje įvesti rodmenys toliau yra registruojami ir tikrinami ESO apskaitos sistemoje.
Rodmenų galutinio patvirtinimo faktą (kai rodmenys bus patvirtinti ESO apskaitos sistemos) rasite savitarnos skiltyje "Įvykių istorija". Taip pat šioje skiltyje rasite ir kitų įvykių Jūsų objektuose istoriją (skaitiklių patikrinimų, pakeitimų faktus, patikrinimų metu nurašytus rodmenis ir kita).

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai