Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Kas sudaro elektros kainą?

 

Elektros energijos kainą sudaro:

  • LITGRID ABteikiamos elektros energijos perdavimo paslaugos kaina. LITGRID AB teikia persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais paslaugas.
  • LITGRID AB teikiamų sisteminių paslaugų kaina. Šios paslaugos užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais, laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo reikalavimų, o taip pat užtikrina naujų tarptautinių jungčių į Švediją ir Lenkiją aptarnavimą.
  • ESO elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemosios įtampos tinklais kaina. Ji priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją.
  • VIAP (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų) kaina, kurią nustato VERT, apima subsidijas gamintojams, kurie užtikrina elektros energijos gamybą būtiną elektros energijos tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams; subsidijas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms (vėjo, saulės, hidro, biokuro); subsidijas tenkančias šaliai svarbiems strateginiams elektros energetikos objektams numatytiems Nacionalinėje energetikos strategijoje finansuoti ir pan.
  • Elektros energijos įsigijimo ir jos tiekimo paslaugų kaina, kuri priklauso nuo kliento pasirinkto energijos tiekėjo.
  • Mokesčiai: PVM ir akcizo mokesčiai
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba