Susisiekime

Elektros kainos sudedamosios dalys

 

Elektros energijos kainą sudaro:

Galutinę vartotojo mokamą kainą už elektros energiją sudaro šios sudedamosios dalys:

Kurios įmonės/įstaigos kainos dalis

Už kokias paslaugas yra mokama?

LITGRID AB
(perdavimo paslaugos kaina)

elektros energijos perdavimo paslaugos kaina už persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais (330-110 kV) paslaugas.

LITGRID AB
(sisteminių paslaugų kaina)

sisteminių paslaugų kaina už sistemines paslaugas, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais, laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo reikalavimų, o taip pat užtikrina tarptautinių jungčių į Švediją ir Lenkiją aptarnavimą.

ESO
(skirstymo vidutinės ir žemosios įtampos tinklais kaina)

elektros energijos skirstymo vidutinės (35/10/6 kV) ir žemosios (0,4/0,23 kV) įtampos tinklais kaina. Ji priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją.

Baltpool UAB
(VIAP kaina)

VIAP (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų) kaina, kurią nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Ji apima subsidijas gamintojams, kurie užtikrina elektros energijos gamybą būtiną elektros energijos tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams; subsidijas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms (vėjo, saulės, hidro, biokuro); subsidijas tenkančias šaliai svarbiems strateginiams elektros energetikos objektams numatytiems Nacionalinėje energetikos strategijoje finansuoti ir pan. Pagal LR Elektros energetikos įstatymo nuostatas VIAP yra surenkama kartu su persiuntimo paslauga.

Tiekėjai*

Elektros energijos įsigijimo ir jos tiekimo paslaugų kaina, kuri priklauso nuo kliento pasirinkto energijos tiekėjo.

VMI*

Mokesčiai, kurie taikomi už elektros energiją, įprastai PVM mokestis ir akcizo mokesčiai.

*pastaba. Atkreipiame dėmesį, kad grafike tiekėjų (energijos įsigijimo ir tiekimo paslaugų) kainos dalis ir mokesčių kainos dalis grafike nėra atvaizduojama.