Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Iš žemos įtampos tinklų iki 2018 m. sausio 1d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymu, klientai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas teisės aktų tvarka nustatyta kaina, kuri nėra įtraukta į nurodytas energijos dedamųjų kainas.


Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016-12-16 nutarimu Nr. O3-434 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina  nuo 2017 metų sausio 1 d. yra 1,386 ct/kWh be PVM.

Kainos antrosios grupės vartotojams, kurių leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažesnė:

Tarifai ir jų dedamosios Mato vnt. Tarifų planai
I planas II planas III planas
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji Eur/kW/mėn. 0,58 1,40 2,60
vienos laiko zonos energijos dedamoji Eur/kWh 0,029 0,020 0,010
Dviejų laiko zonų tarifas:
galios dedamoji Eur/kW/mėn. 0,58 1,40 2,60
dieninė energijos dedamoji Eur/kWh 0,031 0,021 0,010
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji Eur/kWh 0,023 0,015 0,008

 

Kainos trečiosios grupės vartotojams, kurių leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW:

Tarifai ir jų dedamosios Mato vnt. Tarifų planai
I planas II planas III planas
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji Eur/kW/mėn. 0,58 1,40 2,60
vienos laiko zonos energijos dedamoji Eur/kWh 0,029 0,020 0,010
Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:
galios dedamoji Eur/kW/mėn. 0,58 1,40 2,60
maksimalių apkrovų energijos dedamoji* Eur/kWh 0,037 0,025 0,012
vidutinių apkrovų energijos dedamoji** Eur/kWh 0,027 0,018 0,009
šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji*** Eur/kWh 0,023 0,015 0,008
minimalių apkrovų energijos dedamoji**** Eur/kWh 0,023 0,015 0,008

Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir jų taikymo tvarka

* maksimalių apkrovų laiko intervalai atskirais mėnesiais yra tokie: 

- spalį, lapkritį, gruodį, sausį, vasarį ir kovą - nuo 8 val. iki 11 val. ir nuo 18 val. iki 20 val.;
- balandį ir rugsėjį - nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 19 val. iki 21 val.;
- gegužę, birželį, liepą ir rugpjūtį - nuo 9 val. iki 12 val.

** Vidutinių apkrovų laiko intervalai - likęs laikas, neįtrauktas į maksimalių apkrovų, minimalių apkrovų ir šeštadienio ir sekmadienio bei švenčių laiko intervalus.

*** Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų intervalai - šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis visą parą, išskyrus minimalių apkrovų laiko intervalus. 

**** Minimalių apkrovų laiko intervalai - nuo 23.00 val. iki 7.00 val

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai