Susisiekime

Mokėjimo reguliariai privalumai

Jei įsiskolinate ir nesumokate skolos laiku, mes skolos administravimą perduodame skolos išieškojimo įmonėms. Jūs turėsite papildomų išlaidų, nes teks šioms įmonėms sumokėti skolos administravimo mokestį.
Atsisakius sumokėti skolą, Jums gali būti nutrauktas elektros energijos tiekimas. Apie elektros tiekimo nutraukimą įspėjame prieš 10 kalendorinių dienų.

Apmokėjus visą skolą (įskaitant ir delspinigius, administravimo išlaidas, išjungimo, įjungimo išlaidas), elektros energijos tiekimas verslo klientams yra atstatomas per 2 darbo dienas.