Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Persiuntimo paslaugos kainos iš vidutinės įtampos elektros tinklų

Kainos, galiojančios iki 2019-12-31 pateikiamos ČIA

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2019-11-15 nutarimu Nr. O3-750 patvirtino 2020 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymu, klientai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas teisės aktų tvarka nustatyta kaina, kuri nėra įtraukta į nurodytas persiuntimo paslaugos energijos dedamųjų kainas. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019-10-31 nutarimu Nr. O3E-650 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina  nuo 2020 metų sausio 1 d. yra 0,683 ct/kWh be PVM. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020-05-21 nutarimu Nr. O3E-429 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo 2020 metų liepos 1 d. yra 1,215 ct/kWh be PVM.

Elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų taikymo tvarka 2020 m.

Persiuntimo paslaugos kainos (be PVM) antrosios grupės vartotojams, kurių leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažesnė:

Tarifai ir jų dedamosios Mato vnt. Tarifų planai
I planas II planas III planas
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji Eur/kW/mėn. 0,93 1,95 4,00
vienos laiko zonos energijos dedamoji Eur/kWh 0,026 0,020 0,013
Dviejų laiko zonų tarifas:
galios dedamoji Eur/kW/mėn. 0,93 1,95 4,00
dieninė energijos dedamoji Eur/kWh 0,027 0,021 0,013
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji Eur/kWh 0,020 0,016 0,010

 

Persiuntimo paslaugos kainos (be PVM) trečiosios grupės vartotojams, kurių leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW:

Tarifai ir jų dedamosios Mato vnt. Tarifų planai
I planas II planas III planas
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji Eur/kW/mėn. 0,93 1,95 4,00
vienos laiko zonos energijos dedamoji Eur/kWh 0,026 0,020 0,013
Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:
galios dedamoji Eur/kW/mėn. 0,93 1,95 4,00
maksimalių apkrovų energijos dedamoji* Eur/kWh 0,032 0,025 0,016
vidutinių apkrovų energijos dedamoji** Eur/kWh 0,024 0,018 0,012
šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji*** Eur/kWh 0,020 0,016 0,010
minimalių apkrovų energijos dedamoji**** Eur/kWh 0,020 0,016 0,010


Papildomai gaminantys vartotojai už naudojimosi tinklais paslaugą moka pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą.

Antrosios ir trečiosios grupių klientų objektams, kuriems netaikomi pirmosios grupės klientų (privačių klientų) tarifų planai, taikoma patikimumo kategorijos dedamoji. Į už elektros energijos persiuntimo paslaugą mokamą kainą įtraukiama patikimumo dedamosios kaina, priklausanti nuo objektui suteiktos patikimumo kategorijos (pirma ir antra) ir įtampos (žemosios ar vidutinės) dydžio elektros tinklų nuosavybės riboje.

Patikimumo kategorija Patikimumo kategorijos dedamosios
vidutinėje įtampoje
Kaina Eur/kW/mėn. be PVM
2020 m.
1 (pirma) 0,36
2 (antra) 0,18

Laiko zonos

Laiko intervalai  (GMT+2)*

Vienos laiko zonos

I-VII  00:00-24:00

Dviejų laiko zonų

Dieninė energijos dedamoji:  I-V  07:00 – 23:00

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji, I-V  23.00 – 7.00,  VI-VII  00:00-24:00

Diferencijuotas pagal laiko intervalus

* maksimalių apkrovų laiko intervalai atskirais mėnesiais yra tokie: 

- spalį, lapkritį, gruodį, sausį, vasarį ir kovą - nuo 8 val. iki 11 val. ir nuo 18 val. iki 20 val.;
- balandį ir rugsėjį - nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 19 val. iki 21 val.;
- gegužę, birželį, liepą ir rugpjūtį - nuo 9 val. iki 12 val.

** Vidutinių apkrovų laiko intervalai - likęs laikas, neįtrauktas į maksimalių apkrovų, minimalių apkrovų ir šeštadienio ir sekmadienio bei švenčių laiko intervalus.
*** Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų intervalai - šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis visą parą, išskyrus minimalių apkrovų laiko intervalus. 
**** Minimalių apkrovų laiko intervalai - nuo 23.00 val. iki 7.00 val.

*Pastaba: Nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką plius 2 valandos, t. y. laiką, Lietuvos Respublikoje taikomą laikotarpiais, kuriais galioja žiemos laikas. Keičiant laiką iš vasaros į žiemos ir atvirkščiai, laiko parametrai, nustatyti elektros skaitikliuose, nekeičiami, tačiau vasaros laiku prie šioje lentelėje nurodytų laiko intervalų pridedama viena valanda.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba