Susisiekime

Kaip pakeisti tarifo planą?

Elektros tarifo planą galite pasikeisti savitarnos svetainėje.

Keisti tarifo planą galėsite vieną kartą per 12 kalendorinių mėnesių. Ši taisyklė negalioja, jei pakeisti tarifo planą prašysite per 2 mėnesius po elektros kainos pakeitimo.
Naujas tarifų planas įsigalios nuo pirmos kito mėnesio dienos arba nuo skaitiklio sutikrinimo, keitimo ar perprogramavimo datos.