Susisiekime

Persiuntimo paslaugos kainos iš vidutinės įtampos elektros tinklų

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020-11-04 nutarimu Nr. O3-1068 patvirtino 2021 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas.

Klientai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas teisės aktų tvarka nustatyta kaina. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020-10-28 nutarimu Nr. O3E-1013 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo 2021 metų sausio 1 d. yra 0,01124 Eur/kWh be PVM, nuo 2021 metų liepos 1 d. yra 0,01006 Eur/kWh be PVM (=0,0121726 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina nėra įtraukta į nurodytas persiuntimo paslaugos energijos dedamųjų kainas. 

Elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų taikymo tvarka 2021 m.Jeigu norite pasirinkti palankiausią tarifų planą, siūlome pasinaudokite skaičiuokle

Persiuntimo paslaugos kainos (be PVM) antrosios grupės vartotojams, kurių leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažesnė:

Tarifai ir jų dedamosios Mato vnt. Tarifų planai
I planas II planas III planas
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji Eur/kW/mėn. 1,05 2,10 4,20
vienos laiko zonos energijos dedamoji Eur/kWh 0,024 0,018 0,011
Dviejų laiko zonų tarifas:
galios dedamoji Eur/kW/mėn. 1,05 2,10 4,20
dieninė energijos dedamoji Eur/kWh 0,026 0,019 0,011
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji Eur/kWh 0,019 0,015 0,009

 

Persiuntimo paslaugos kainos (be PVM) trečiosios grupės vartotojams, kurių leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW:

Tarifai ir jų dedamosios Mato vnt. Tarifų planai
I planas II planas III planas
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji Eur/kW/mėn. 1,05 2,10 4,20
vienos laiko zonos energijos dedamoji Eur/kWh 0,024 0,018 0,011
Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:
galios dedamoji Eur/kW/mėn. 1,05 2,10 4,20
maksimalių apkrovų energijos dedamoji* Eur/kWh 0,031 0,023 0,014
vidutinių apkrovų energijos dedamoji** Eur/kWh 0,022 0,017 0,010
šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji*** Eur/kWh 0,019 0,015 0,009
minimalių apkrovų energijos dedamoji**** Eur/kWh 0,019 0,015 0,009


Papildomai gaminantys vartotojai už naudojimosi tinklais paslaugą moka pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą.

Antrosios ir trečiosios grupių klientų objektams, kuriems netaikomi pirmosios grupės klientų (privačių klientų) tarifų planai, taikoma patikimumo kategorijos dedamoji. Į už elektros energijos persiuntimo paslaugą mokamą kainą įtraukiama patikimumo dedamosios kaina, priklausanti nuo objektui suteiktos patikimumo kategorijos (pirma ir antra) ir įtampos (žemosios ar vidutinės) dydžio elektros tinklų nuosavybės riboje.

Patikimumo kategorija Patikimumo kategorijos dedamosios
vidutinėje įtampoje
Kaina Eur/kW/mėn. be PVM
2021 m.
1 (pirma) 0,40
2 (antra) 0,20

 

Laiko zonos

Laiko intervalai (GMT+2)*

Vienos laiko zonos

I-VII  00:00-24:00

Dviejų laiko zonų

Dieninė energijos dedamoji:  I-V  07:00 – 23:00

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji, I-V  23.00 – 7.00,  VI-VII  00:00-24:00

Diferencijuotas pagal laiko intervalus

* maksimalių apkrovų laiko intervalai atskirais mėnesiais yra tokie: 

- spalį, lapkritį, gruodį, sausį, vasarį ir kovą - nuo 8 val. iki 11 val. ir nuo 18 val. iki 20 val.;
- balandį ir rugsėjį - nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 19 val. iki 21 val.;
- gegužę, birželį, liepą ir rugpjūtį - nuo 9 val. iki 12 val.

** Vidutinių apkrovų laiko intervalai - likęs laikas, neįtrauktas į maksimalių apkrovų, minimalių apkrovų ir šeštadienio ir sekmadienio bei švenčių laiko intervalus.
*** Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų intervalai - šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis visą parą, išskyrus minimalių apkrovų laiko intervalus. 
**** Minimalių apkrovų laiko intervalai - nuo 23.00 val. iki 7.00 val.

*Pastaba: Nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką plius 2 valandos, t. y. laiką, Lietuvos Respublikoje taikomą laikotarpiais, kuriais galioja žiemos laikas. Keičiant laiką iš vasaros į žiemos ir atvirkščiai, laiko parametrai, nustatyti elektros skaitikliuose, nekeičiami, tačiau vasaros laiku prie šioje lentelėje nurodytų laiko intervalų pridedama viena valanda.