Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Persiuntimo paslaugos kainos iš žemosios įtampos elektros tinklų, kai objekto leistinoji naudoti galia 400 kW ir didesnė

Kainos, galiojančios iki 2020-12-31 pateikiamos ČIA

Informuojame, jog nuo 2021-01-01 trečiosios grupės vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų ir kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 400 kW ir daugiau, už elektros energijos persiuntimo paslaugą bus taikomos elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos (toliau - Tvarka) 18 punkte nustatytos kainos.

Trečiosios grupės vartotojams, kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 400 kW ir daugiau bei kurie elektros energiją gauna iš žemosios įtampos elektros tinklų, iki 2021-01-01  nepasirinkusiems elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifo plano iš Tvarkos 18 punkte nustatytų persiuntimo paslaugos kainų, nuo 2021-01-01 automatiškai bus taikomas analogiškas tarifų planas, kuris galiojo iki šios Tvarkos įsigaliojimo dienos.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba