Susisiekime

Vidutinės įtampos elektros tinklų

II pusmetis

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022-06-07 nutarimu Nr. O3E-860 patvirtino 2022 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas nuo 2022-08-01

Klientai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas teisės aktų tvarka nustatyta kaina. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022-05-27 nutarimu Nr. O3E-778 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo 2022 metų liepos 1 d. yra 0,00 Eur/kWh be PVM (0,00 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas.

Elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų taikymo tvarka 2022-08-01

Persiuntimo paslaugos kainos (be PVM) antrosios grupės vartotojams, kurių leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažesnė:
Tarifai ir jų dedamosios  KAINA (BE PVM)
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji 2,15   Eur/kW/mėn.
vienos laiko zonos energijos dedamoji  0,023   Eur/kWh
Dviejų laiko zonų tarifas:
galios dedamoji 2,15   Eur/kW/mėn.
dieninė energijos dedamoji 0,023   Eur/kWh
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji 0,018   Eur/kWh

 

Persiuntimo paslaugos kainos (be PVM) trečiosios grupės vartotojams, kurių leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW:
Tarifai ir jų dedamosios  KAINA (BE PVM)
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji 2,15   Eur/kW/mėn.
vienos laiko zonos energijos dedamoji 0,023   Eur/kWh
Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:
galios dedamoji 2,15   Eur/kW/mėn.
maksimalių apkrovų energijos dedamoji* 0,029   Eur/kWh
vidutinių apkrovų energijos dedamoji** 0,021   Eur/kWh
šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji*** 0,018   Eur/kWh
minimalių apkrovų energijos dedamoji**** 0,018   Eur/kWh

Papildomai gaminantys vartotojai už naudojimosi tinklais paslaugą moka pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą.

Antrosios ir trečiosios grupių klientų objektams, kuriems netaikomi pirmosios grupės klientų (privačių klientų) tarifų planai, taikoma patikimumo kategorijos dedamoji. Į už elektros energijos persiuntimo paslaugą mokamą kainą įtraukiama patikimumo dedamosios kaina, priklausanti nuo objektui suteiktos patikimumo kategorijos (pirma ir antra) ir įtampos (žemosios ar vidutinės) dydžio elektros tinklų nuosavybės riboje.

PATIKIMUMO KATEGORIJA PATIKIMUMO KATEGORIJOS DEDAMOSIOS
KAINA (BE PVM)
1 (pirma) 0,44   Eur/kW/mėn.
2 (antra) 0,22   Eur/kW/mėn.

 

Laiko zonos

Laiko intervalai (GMT+2)*

Vienos laiko zonos

I-VII  00:00-24:00

Dviejų laiko zonų

Dieninė energijos dedamoji:  I-V  07:00 – 23:00

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji, I-V  23.00 – 7.00,  VI-VII  00:00-24:00

Diferencijuotas pagal laiko intervalus

* maksimalių apkrovų laiko intervalai atskirais mėnesiais yra tokie: 

- spalį, lapkritį, gruodį, sausį, vasarį ir kovą - nuo 8 val. iki 11 val. ir nuo 18 val. iki 20 val.;
- balandį ir rugsėjį - nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 19 val. iki 21 val.;
- gegužę, birželį, liepą ir rugpjūtį - nuo 9 val. iki 12 val.

** Vidutinių apkrovų laiko intervalai - likęs laikas, neįtrauktas į maksimalių apkrovų, minimalių apkrovų ir šeštadienio ir sekmadienio bei švenčių laiko intervalus.
*** Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų intervalai - šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis visą parą, išskyrus minimalių apkrovų laiko intervalus. 
**** Minimalių apkrovų laiko intervalai - nuo 23.00 val. iki 7.00 val.

*Pastaba: Nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką plius 2 valandos, t. y. laiką, Lietuvos Respublikoje taikomą laikotarpiais, kuriais galioja žiemos laikas. Keičiant laiką iš vasaros į žiemos ir atvirkščiai, laiko parametrai, nustatyti elektros skaitikliuose, nekeičiami, tačiau vasaros laiku prie šioje lentelėje nurodytų laiko intervalų pridedama viena valanda.

I pusmečio kainos

Kainos, galiojančios iki 2021-12-31 pateikiamos ČIA

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021-11-16 nutarimu Nr. O3E-1494 patvirtino 2022 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas.

Klientai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas teisės aktų tvarka nustatyta kaina. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021-10-29 nutarimu Nr. O3E-1420 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo 2022 metų sausio 1 d. yra 0,00321 Eur/kWh be PVM (=0,0038841 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina nėra įtraukta į nurodytas persiuntimo paslaugos energijos dedamųjų kainas. 

Elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų taikymo tvarka 2022 m.

Persiuntimo paslaugos kainos (be PVM) antrosios grupės vartotojams, kurių leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažesnė:
Tarifai ir jų dedamosios  KAINA (BE PVM)
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji 1,90   Eur/kW/mėn.
vienos laiko zonos energijos dedamoji  0,011   Eur/kWh
Dviejų laiko zonų tarifas:
galios dedamoji 1,90   Eur/kW/mėn.
dieninė energijos dedamoji 0,011   Eur/kWh
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji 0,009   Eur/kWh

 

Persiuntimo paslaugos kainos (be PVM) trečiosios grupės vartotojams, kurių leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW:
Tarifai ir jų dedamosios  KAINA (BE PVM)
Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji 1,90   Eur/kW/mėn.
vienos laiko zonos energijos dedamoji 0,011   Eur/kWh
Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:
galios dedamoji 1,90   Eur/kW/mėn.
maksimalių apkrovų energijos dedamoji* 0,014   Eur/kWh
vidutinių apkrovų energijos dedamoji** 0,010   Eur/kWh
šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji*** 0,009   Eur/kWh
minimalių apkrovų energijos dedamoji**** 0,009   Eur/kWh

Papildomai gaminantys vartotojai už naudojimosi tinklais paslaugą moka pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą.

Antrosios ir trečiosios grupių klientų objektams, kuriems netaikomi pirmosios grupės klientų (privačių klientų) tarifų planai, taikoma patikimumo kategorijos dedamoji. Į už elektros energijos persiuntimo paslaugą mokamą kainą įtraukiama patikimumo dedamosios kaina, priklausanti nuo objektui suteiktos patikimumo kategorijos (pirma ir antra) ir įtampos (žemosios ar vidutinės) dydžio elektros tinklų nuosavybės riboje.

Patikimumo kategorija Patikimumo kategorijos dedamosios
vidutinėje įtampoje
Kaina (be PVM)
2022 m.
1 (pirma) 0,44   Eur/kW/mėn.
2 (antra) 0,22   Eur/kW/mėn.

 

Laiko zonos

Laiko intervalai (GMT+2)*

Vienos laiko zonos

I-VII  00:00-24:00

Dviejų laiko zonų

Dieninė energijos dedamoji:  I-V  07:00 – 23:00

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji, I-V  23.00 – 7.00,  VI-VII  00:00-24:00

Diferencijuotas pagal laiko intervalus

* maksimalių apkrovų laiko intervalai atskirais mėnesiais yra tokie: 

- spalį, lapkritį, gruodį, sausį, vasarį ir kovą - nuo 8 val. iki 11 val. ir nuo 18 val. iki 20 val.;
- balandį ir rugsėjį - nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 19 val. iki 21 val.;
- gegužę, birželį, liepą ir rugpjūtį - nuo 9 val. iki 12 val.

** Vidutinių apkrovų laiko intervalai - likęs laikas, neįtrauktas į maksimalių apkrovų, minimalių apkrovų ir šeštadienio ir sekmadienio bei švenčių laiko intervalus.
*** Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų intervalai - šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis visą parą, išskyrus minimalių apkrovų laiko intervalus. 
**** Minimalių apkrovų laiko intervalai - nuo 23.00 val. iki 7.00 val.

*Pastaba: Nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką plius 2 valandos, t. y. laiką, Lietuvos Respublikoje taikomą laikotarpiais, kuriais galioja žiemos laikas. Keičiant laiką iš vasaros į žiemos ir atvirkščiai, laiko parametrai, nustatyti elektros skaitikliuose, nekeičiami, tačiau vasaros laiku prie šioje lentelėje nurodytų laiko intervalų pridedama viena valanda.