Susisiekime

Nutrūkę elektros laidai

Nutrūkęs laidas – saugaus elgesio taisyklės

Pastebėję nutrūkusį elektros laidą, jokiu būdu jo nelieskite. Prie nutrūkusio laido negalima prieiti arčiau nei 8 metrai. Nemėginkite patys laido nustumti pagaliu ar kokiu nors kitu daiktu. Kuo greičiau apie tai informuokite ESO nemokamu telefonu 1852.

Taip pat būtina žinoti:

  • Negalima artintis prie atramų ar medžių, užvirtusių ant elektros linijų – jie taip pat gali būti pavojingi gyvybei.
  • Iš automobilio, ant kurio nukrito nutrūkęs elektros laidas, reikia iššokti abiem kojomis – taip nesukursite grandinės ir nepatirsite elektros smūgio.
  • Jei laidas nukrenta netoliese ant šlapios žolės, reikia šokinėti arba eiti labai mažais žingsneliai, laikant koją prie kojos, kad nebūtų sukurta elektros grandinė.
  • Jei pastebite apgadintus, kibirkščiuojančius elektros įrenginius, ant grindinio ar automobilių nukritusius laidus – taip pat kuo skubiau praneškite ESO.
  • Jei nuo elektros nukentėjo žmogus, kuo greičiau iškvieskite greitąją pagalbą telefonu 112.