Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

„Energijos skirstymo operatorius“ siekia didesnės konkurencijos tarp rangovų

2019 m. vasario 18 d.

Viešojoje erdvėje pasirodžius Elektros energetikos asociacijos teiginiams apie „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) investicijas į elektros skirstomąjį tinklą, norime informuoti, kad bendrovė siekia racionalaus lėšų panaudojimo, o reakciją viešojoje erdvėje, darytina prielaida, iššaukė siekis didinti konkurenciją tarp rangovų. 

ESO vadovybės nuomone, rašte pateikta informacija yra puolamojo pobūdžio, fragmentiška ir tendencinga, joje mažai faktų, ir daug neigiamų emocijų, kurios neatitinka dalykinės kritikos pobūdžio. Be to, šiuo metu su kai kuriais rangovais vyksta teisminiai ginčai, tad rangovų raštas galėtų būti laikomas spaudimu. 

„Pastaraisiais metais dalies rangos darbų kainos pakilo 50 proc. Tokia situacija ir esama konkurencinė aplinka netenkina ESO ir akcininkų, todėl buvo imtasi prevencinių priemonių, siekiant užkardyti augančias rangos paslaugų kainas - dalį įrangos nusprendėme pirkti tiesiai iš gamintojų, o ne rangovų, taip sumažinant pastarųjų pelną ir taupant vartotojų pinigus“, sako ESO Valdybos narys bei Finansų ir administravimo tarnybos vadovas Augustas Dragūnas. 

ESO siekis ne tik apsaugoti vartotojus nuo ženklaus elektros tarifo didinimo, bet ir kad investicijos būtų suderintos su reguliuotoju (Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija), priimtinu elektros tinklo patikimumo lygiu. 

Stebina ir tai, kad asociacija nesikreipė į ESO akcininkę „Lietuvos energiją“ ar veiklą prižiūrinčią ESO Stebėtojų tarybą, kurios tiesiogiai atsakingos už veiklos planus. Priešingai, raštas išsiųstas politinėms institucijoms ir atrodo kaip būdas daryti politinį spaudimą, o ne dalykiškai bendradarbiauti. 

Pažymime, kad iškart po vasario 8 d. gauto rašto, inicijavome susitikimą su Elektros energetikos asociacijos atstovais, kad detaliai aptartume jų keliamus klausimus ir nuogąstavimus. Esame atviri bendradarbiavimui, diskusijai ir opių klausimų aptarimui su visomis suinteresuotomis pusėmis – asociacijomis, žiniasklaida ir pan. Manome, jog darbinės diskusijos ir konstruktyvus bei atviras bendradarbiavimas yra efektyvesnis būdas spręsti kylančius klausimus.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba