Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

ESO atnaujino 10 metų investicijų planą – patikimas, išmanus ir rinką įgalinantis tinklas

2020 m. liepos 31 d.

ESO 2020-2029 m. investuos į elektros ir dujų tinklo patikimumo ir efektyvumo užtikrinimą, tinklo automatizavimą, išmanių sprendimų diegimą bei efektyvų rinkos įgalinimą. Planuojamas investicijas bendrovė detalizuoja paskelbtame 10 metų investicijų plane*.

ESO tinklo patikimumui, atsparumui ir išmanumui didinti bei naujiems vartotojams prijungti 2020-2029 m. numato skirti 1,91 mlrd. Eurų** investicijų. Planuojamos investicijos pagal investicijų prioritetus bus nukreipiamos į dvi pagrindines programas:

Tinklo patikimumas ir efektyvumas. Ši programa skirta užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką energijos skirstymą saugiu aplinkai elektros ir dujų tinklu. Viena svarbių šios programos priemonių – elektros tinklų oro linijų keitimas požeminėmis, prioritetą teikiant nepatikimų ir avaringų linijų keitimui, miškingoms teritorijoms bei įtampos kokybės gerinimo sprendimams. Taip pat nepatikimų gamtinių dujų plieninių vamzdynų rekonstravimui ir nepatikimų kitų elektros ir gamtinių dujų tinklo elementų keitimui bei rekonstravimui. Siekiant pagreitinti energijos tiekimo atkūrimą įvykus sutrikimams ir toliau bus diegiama įranga, užtikrinanti tinklo automatizavimą ir valdymą. Papildomai bus diegiami pažangūs ir inovatyvūs sprendimai tiek tinklo kokybei užtikrinti, tiek atliepti augančius paskirstytosios generacijos ESO tinkle srautus.

Rinkos įgalinimas ir kliento patirtys. Ši programa skirta įgalinti elektros rinkos transformaciją bei vystymąsi bei skatinti klientų aktyvumą renkantis bei keičiant energijos tiekėją. Taip pat didelis dėmesys bus skiriamas atsinaujinančių išteklių generacijos integracijai į tinklą bei lanksčių paslaugų vystymui. Ypač svarbu, kad šis pokytis būtų tvarus ir užtikrintų iškeltų tikslų pasiekimą bei tinklo efektyvumą, todėl bus atsižvelgiama į gamybos ir vartojimo toje pačioje vietoje privalumus. Pagrindinė šios programos priemonė yra išmaniųjų skaitiklių diegimas. Šis technologinis sprendimas ESO tinkle užtikrins duomenų tikslumą ir savalaikiškumą, sudarys prielaidas efektyvesnėms investicijoms bei įgalins rinką kurti ir teikti aukštesnės kokybės paslaugas vartotojams.

„Ilgalaikis veiklos planavimas laikomas gerąja infrastruktūrą valdančių įmonių verslo praktika. Siekiame nustatyti aiškias – laiko ir prioritetų prasme - ESO 2020–2029 m. investicijų kryptis bei tikslus, planuojamus investicijų rezultatus bei numatomas naudas klientams, Lietuvai ir skirstymo tinklui. Ir toliau sieksime tvaraus ir ilgalaikio balanso tarp reguliacinio finansavimo bei tinklo patikimumo, efektyvumo ir išmanumo, – sako ESO valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Mindaugas Keizeris.

Įgyvendindama numatytus projektus, ESO investuos nuosavas bei skolintas lėšas. Investicijų apimtys taip pat priklausys ir nuo reguliacinės aplinkos, užtikrinančios ESO vykdomos veiklos finansavimo tvarumą. Investicijų plane numatyti investiciniai projektai bus derinami su Valstybine energetikos reguliavimo taryba, teisės aktų nustatyta tvarka. ESO investicijų planą numatoma atnaujinti kasmet. 

 ESO 10 metų investicijų planas

*Šis investicijų planas detalizuoja strategines ESO investicijas siekiant ESO ir „Ignitis grupės“ strategijose numatytų strateginių tikslų. 2019 m. liepos mėnesį patvirtintas 10 MIP numatė 1,83 mlrd. eurų investicijų apimtį. Įgyvendinant investicinius planus, kasmet rengiamas ir atnaujinamas 3 metų investicinis planas (numatoma skelbti ketvirtą ketvirtį), kuris aiškiau apibrėžia ateinančio periodo investavimo apimtis bei rezultatus nenutolstant nuo Bendrovės ir „Ignitis grupės“ strategijų bei Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytų strateginių tikslų.

**2020–2029 m. ESO investicijų planas nėra įsipareigojimas investuoti. Konkrečių sprendimų dėl investicijų plane įvardintų tikslų priėmimas ir įgyvendinimas (įskaitant projektų apimtį, laiką, finansavimo būdą ir kitus aspektus) priklausys nuo išorinių ir vidinių ekonominių, teisinių ir kitų veiksnių. Visi sprendimai bus priimami tik įvertinus visas reikšmingas aplinkybes bei laikantis teisės aktų reikalavimų ir procedūrų.

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba