Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

ESO atnaujina 10 metų investicijų planą – patikimas, išmanus ir inovatyvus skirstymo tinklas Lietuvai

2019 m. liepos 31 d.

ESO artimiausią dešimtmetį investuos į elektros ir dujų tinklo patikimumo, išmanumo ir kliento pasitenkinimo ESO teikiamomis paslaugomis didinimą. Planuojamas investicijas bendrovė detalizuoja paskelbtame 2019–2028 metų investicijų plane.

Planuojamos investicijos didins tinklo saugą ir patikimumą, mažins atsijungimų skaičių bei trukmę,

gerins tinklo nuotolinį valdymą. Suplanuotas išmaniųjų skaitiklių diegimas sudarys prielaidas efektyviam energijos vartojimui, tikslingesnėms investicijoms ir kitų kokybinių tinklo parametrų gerinimui. Visa tai sukurs vertę klientams ir geresnę patirtį. Be to, skirstomojo tinklo energetikos infrastruktūra taps patrauklesnė vietos verslui bei užsienio investuotojams.

2019–2028 m. ESO numato investuoti trimis pagrindinėmis kryptimis – tinklo patikimumas, tinklo išmanizacija, kliento patirtys ir rinkos įgalinimas. Iš viso investicijoms į šias tris kryptis bei naujų vartotojų prijungimui prie skirstomųjų tinklų per 2019–2028 m. planuojama skirti 1,83 mlrd. eurų. Šios investicijos leis reikšmingai pagerinti tinklų atsparumą gamtiniam poveikiui, sudarys prielaidas gauti tikslią informaciją realiu laiku ir sustiprins tinklų saugumą.

„Ateitis priklauso įmonėms, gebančioms greitai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Siekiame savalaikiai planuoti ir atlikti darbus, kurie atlieps ateities klientų, rinkos bei sektoriaus poreikius, sudarys sąlygas teikti vis aukštesnės kokybės paslaugas ir atvers naujas galimybes esamiems ir būsimiems klientams“, – sako ESO valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Mindaugas Keizeris.

Trys kryptys, kuriomis 2019–2028 m. ESO planuoja vykdyti investicijas:

1. Tinklo patikimumas – oro linijas keičiant požeminėmis, atsisakant nepatikimų ir dažnai gendančių įrenginių (juos keičiant, vykdant bandomuosius inovatyvių technologijų sprendinius) bus siekiama užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką energijos skirstymą saugiu aplinkai elektros tinklu. Numatoma automatizuoti ir integruoti tinklo eksploatacijos veiklos planavimo ir valdymo įrankius bei sistemas. Taip pat ketinama diegti alternatyvaus dujų tiekimo užtikrinimo sprendimus, atnaujinti senus plieninius dujotiekius, į juos įveriant šiuolaikiškus polietileninius dujotiekius.                              

Elektros tinklas yra jautresnis oro sąlygoms ir jo patikimumo rodikliai – prastesni lyginant su gamtinių dujų tinklu. Dėl šios priežasties didžioji dalis planuojamų investicijų (~1,56 mlrd. eurų) bus skirta elektros tinklo stiprinimui.

2. Tinklo išmanizacija – sieksime pažangiais sprendimais pagreitinti energijos tiekimo atkūrimą įvykus sutrikimams, sudaryti prielaidas tinklo valdymo sprendimus priimti remiantis realaus laiko informacija, diegti save atkuriančio tinklo sprendimus. Vienas iš investicijų prioritetų – išmaniųjų skaitiklių diegimas, sukursiantis vertę tiek klientams, tiek pačiam skirstomajam tinklui. Taip pat planuojama diegti per nuotolį dispečerio valdomą tinklo įrangą, sprendimus tinklo darbo stebėsenai, kurti nepertraukiamo elektros tiekimo mikrosalas ir mikrotinklus.

3. Kliento patirtys ir rinkos įgalinimas. Ir toliau sieksime gerinti ESO paslaugų kokybę, sudaryti prielaidas klientams gauti kokybiškas paslaugas patogiai, prieinamai bei greitai. Trumpinsime naujų klientų prijungimo terminus, atnaujinsime informacines sistemas bei kursime rinką įgalinančius sprendimus, leisiančius klientams tapti aktyviais rinkos dalyviais.

„Elektros tinklo klientai tampa ir vartotojais, ir gamintojais, vertinančiais individualius, jiems svarbius tinklo patikimumo, išmanumo, kokybės, išvestinių rinkos paslaugų ir galimybių bei efektyvumo sprendimus. Taigi, skirstymo sistemos pokyčiai turi būti nukreipti į tinklo patikimumą bei išmanumą, subalansuotą suinteresuotų šalių lūkesčių atliepimą, efektyviai valdomi ir nuoseklūs, įgalinantys rinką konkuruoti bei sukuriantys geriausią kliento patirtį“, – įsitikinęs ESO vadovas M. Keizeris.

Įgyvendindama numatytus projektus, ESO investuos nuosavas bei skolintas lėšas. Investicijų apimtys taip pat priklausys ir nuo reguliacinės aplinkos, užtikrinančios ESO vykdomos veiklos finansavimo tvarumą. Bendrovė sieks, kad nuo 2021 m. prasidedantis naujas elektros veiklos reguliavimo periodas užtikrintų tvarų ir ilgalaikį elektros skirstomojo tinklo investicijų finansavimą, įskaitant ir reikiamas investicijas į tinklo plėtrą.

ESO 10 metų investicijų plano tikslai atliepia Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje keliamus tikslus, Bendrovę valdančios „Lietuvos energijos“ grupės strategiją LE2030, akcininkų, investuotojų ir kitų suinteresuotų šalių lūkesčius dėl ESO veiklos, teikiamų paslaugų patikimumo, kokybės ir greičio.

2019–2028 m. ESO investicijų planas nėra įsipareigojimas investuoti. Konkrečių sprendimų dėl investicijų plane įvardintų tikslų priėmimas ir įgyvendinimas (įskaitant projektų apimtį, laiką, finansavimo būdą ir kitus aspektus) priklausys nuo išorinių ir vidinių ekonominių, teisinių ir kitų veiksnių. Visi sprendimai bus priimami tik įvertinus visas reikšmingas aplinkybes bei laikantis teisės aktų reikalavimų ir procedūrų.

Investicijų plane numatyti investiciniai projektai bus derinami su Valstybine energetikos reguliavimo taryba, teisės aktų nustatyta tvarka.

ESO investicijų planą numatoma atnaujinti kasmet.

ESO investicijų planas

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba