Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

ESO atnaujina išmaniosios apskaitos konkurso pirkimo sąlygas

2019 m. birželio 06 d.

„Energijos skirstymo operatorius“, siekdamas efektyviai valdyti investicijas, vadovaudamasis viešųjų pirkimų reikalavimais, atnaujino išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimo sąlygas ir nuo birželio 6 d. skelbia naują tiekėjų kvalifikacinės atrankos procedūrą.  

Pirkimo sąlygose atnaujinta pirkimo apimtis ir su tuo susiję kvalifikacijos reikalavimai, todėl tiekėjai konkurse gali dalyvauti su dar aiškesnėmis ir jau galutinėmis sąlygomis. Pasirinkus nuoseklesnį, pagal suvartojimą skaidomą diegimo scenarijų, konkurso dalyviams šiame etape reikės pasirūpinti apie 1,2 mln. vnt. išmaniųjų skaitiklių poreikiu. 

ESO atnaujindamas pirkimo sąlygas siekia maksimalios naudos gyventojams ir kuo mažesnio efekto elektros energijos tarifui. Ekspertų skaičiavimais, projektą pradedant nuo daugiausiai elektros naudojančių klientų, išmanieji skaitikliai, jau pirmajame etape, per nuotolį apskaitys apie 90 % visos Lietuvoje naudojamos elektros. Toks sprendimas kartu leis pasiekti iš esmės visas ekonomines ir socialines naudas bei sumažins pirminių investicijų apimtį apie 50-70 mln. eurų.  

Pirkimo konkurso atnaujinimas neturės jokios įtakos anksčiau suplanuotam išmaniųjų skaitiklių diegimo grafikui. Kaip jau skelbta, išmaniųjų skaitiklių diegimą planuojama pradėti 2020 m. IV ketvirtį iružbaigti iki 2023 m. pabaigos.

Derinant projekto investicijas ir toliau bendradarbiaujama su suinteresuotomis šalimis - Energetikos ministerija, Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). 

Apie projektą 

ESO planuojama diegti išmanioji apskaita atneš ilgalaikę naudą Lietuvos vartotojui, elektros energijos skirstymo tinklui bei visai Lietuvos ekonomikai. Pastebėtina, kad derinant projekto investicijas su VKEKK, aptariamas ir skaičiuojamas platus spektras socialinių bei ekonominių naudų vartotojams, skirstymo tinklui, rinkos įgalinimui. Jas galima suskirstyti į tris pagrindines kategorijas:

  • Efektyvesnis skirstymo tinklo valdymas. Minimizuotos vagysčių galimybės, tikslesnės investicijos į tinklą, optimizuoti skaitiklių priežiūros ir rodmenų nurašymo kaštai bei kitos šiuo metu ESO patiriamos sąnaudos.
  • Galimybė taupyti ir naudoti mažiau energijos. Kaip parodė ESO vykdytas pilotinis projektas bei tarptautinė kitų šalių patirtis, įdiegus išmaniąją apskaitą, stebimi ženklūs energijos vartojimo mažėjimai – patys klientai turėdami išmaniųjų skaitiklių rodmenis, pradėjo vartoti mažiau. Per ESO vykdytą pilotinį projektą, klientai naudojo vidutiniškai iki 6% mažiau elektros energijos.
  • Konkurencijos įgalinimas. Įdiegus išmaniuosius skaitiklius, fiksuojant vartojimą net 15 minučių tikslumu, bus įgalinta konkurencija, t.y. nepriklausomi tiekėjai galės geriau varžytis dėl klientų – konkuruoti paslaugomis, jų kokybe, kainomis ar kitais individualiais sprendimais. Panaši transformacija prieš dvidešimt metų Lietuvoje įvyko telekomunikacijų sektoriuje. Galima tikėtis, kad dėl išmaniųjų skaitiklių bus pasiekta rinkos konkurencija ir dinamika, kuri atneš daugiausia pasirinkimo naudos kiekvienam šalies vartotojui. 

Išmanieji skaitikliai jau įdiegti ir sėkmingai veikia daugelyje Europos šalių.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba