Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

ESO darbuotojai varžėsi profesinio meistriškumo varžybose

2019 m. rugsėjo 26 d.

ESO tęsia ilgametes tradicijas ir Panevėžio praktinių mokymų centre organizavo profesinio meistriškumo varžybas.

Iš visos Lietuvos atvykusiems ESO specialistams kasmet tenka vis nauji iššūkiai. Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus ESO specialistai varžėsi ne tik ir ne tiek kas greičiau, bet kokybiškai - tinkamai atliks elektros nutrūkimo atkūrimo darbus, sutaisys sugedusį dujų vamzdį, užgesins atvirą liepsną, tvarkingai pastatys automobilį su priekaba, kurioje būtina įrangą darbams atlikti, specialia technika nugenės medžių šakas.

ESO Profesinio meistriškumo varžybos - proga pasivaržyti profesionalumo, saugos taisyklių laikymosi srityse praktiškai. Jose nekuriamos teorinės situacijos, o rungiamasi dirbant su tikrais įrenginiais ir priemonėmis, atliekant kasdieniame darbe tenkančias užduotis.

Pasak ESO valdybos pirmininko ir generalinio direktoriaus Mindaugo Keizerio, profesinio meistriškumo varžybomis siekiama dalijimosi patirtimi tarpusavyje tarp darbuotojų, ugdyti ir tobulinti specialistų įgūdžius, kelti jų kvalifikaciją.

„ESO vertybė – atsakingas, saugiai ir kokybiškai dirbantis darbuotojas, todėl Bendrovėje nuolat rūpinamės darbuotojų sauga, organizuojami mokymai, saugos dienos, diegiami savikontrolės mechanizmai ir kiti sprendimai. Ne mažesnius darbo kokybės ir saugos prioritetus keliame ir savo partneriams (rangovams), abipusiai siekdami tiek darbų saugos, tiek jų atlikimo kokybės.“

Šių metų varžybų laimėtoja - Kauno regiono ESO darbuotojų komanda. Antrąją vietą užėmė Šiaulių, o trečiąją - Vilniaus regiono darbuotojų komandos.

Meistriškumo varžybų tradicija pradėta prieš penkerius metus. Šiemet, gegužės mėnesį, bendradarbiaujant su Lietuvos elektros energetikos asociacija, pirmą kartą surengtas renginys tik partneriams. Varžėsi 5-ios ESO paslaugas teikiančių rangovų komandos, iš kurių geriausiai pasirodė vilniečių bendrovė UAB „Neiluva“. Meistriškumo varžybose rangovai savo meistriškumą ir patirtį demonstravo varžydamiesi įvairiose elektros dalies rungtyse.

 Apie Panevėžio praktinių mokymų centrą

Praktinių mokymų centras suteikia galimybes tobulinti dujų ir elektros energetikos sektoriaus specialistų kvalifikaciją, darbui elektros ir gamtinių dujų skirstymo sistemoje.

Tinkamas praktinis dujų ir elektros srities specialistų parengimas leidžia sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe skaičių, gedimų kiekį, elektros ir dujų energijos praradimus, taip pat sumažinti įrenginių gedimų atvejus dėl netinkamo jų eksploatavimo. Praktinių mokymų centre yra reikalingi įrenginiai nurodytų temų praktikai atlikti.

Energetikos darbuotojų, atliekančių gamtinių dujų ir elektros energijos skirstymo įrenginių eksploatavimo darbus, praktinių įgūdžių tobulinimas vykdomas pagal ESO patvirtintas 22 mokymų programas. Mokymų programose, po teorinių mokymų, numatomas praktinis mokymas, per kurį mokymų dalyviai gali gilinti teorinio mokymo metu įgytas žinias realiomis darbo sąlygomis.

Šiuo metu praktinių mokymų centre įgūdžius įgauna arba tobulina tiek dujų, tiek elektros apskaitų komandos iš visų ESO regionų.

Šventės akimirkos:

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba