Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

ESO koreguoja išmaniosios apskaitos konkurso pirkimo sąlygas

2019 m. gegužės 27 d.

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), siekdamas efektyviai valdyti investicijas, mažindamas efektą elektros energijos tarifui, derindamas investicijas su išmaniųjų skaitiklių investicijų suteikiamomis naudomis - tiek gyventojams, tiek ESO - kartu vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu, koreguoja išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimo sąlygas ir atnaujina kvalifikacinės atrankos procedūrą.

Pasirinkus nuoseklesnį, pagal suvartojimą skaidomą diegimo scenarijų, būtų koreguojamas išmaniųjų skaitiklių projekto diegimo intensyvumas bei šiame etape reikalingų investicijų poreikis.

Išmaniųjų skaitiklių diegimą įgyvendinant etapais, pradedant nuo daugiausiai elektros energijos vartojančių klientų, būtų užtikrinamas apie 90 % viso vartojamo elektros energijos kiekio suvartojančių klientų aprūpinimas išmaniaisiais skaitikliais jau 2023 m. pabaigoje. Toks sprendimas kartu leistų pasiekti iš esmės visas ekonomines ir socialines naudas bei sumažintų pirminių investicijų apimtį apie 50-70 mln. eurų. 

Įvertinusi šį diegimo scenarijų, Bendrovė mato būtinybę tikslinti dabartiniame pirkime numatytą preliminarų skaitiklių kiekį. Šiuo metu vykstančios kvalifikacinės atrankos pirkimo dokumentuose įvardintas preliminarus skaitiklių kiekis yra apie 1,76 mln. vnt. Koreguojamuose dokumentuose numatomas preliminarus kiekis apie 1-1,2 mln. vnt. 

ESO siekia, kad visi norintys ir galintys dalyvauti naujame pirkime rinkos dalyviai galėtų tai daryti lygiavertėmis sąlygomis, todėl laikantis viešųjų pirkimų reikalavimų ir gerosios praktikos, nuspręsta koreguoti sąlygas ir atnaujinti pirkimą. Šie pokyčiai pirkimų procese neturės esminės įtakos bendram projekto įgyvendinimo planui. Tikslinant bei derinant projekto investicijas, ir toliau bus bendradarbiaujama su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK).

Kaip jau skelbta anksčiau, išmaniųjų skaitiklių diegimą planuojama pradėti 2020 m. IV ketvirtį. 

Apie projektą

ESO planuojama diegti išmanioji apskaita atneš ilgalaikę naudą Lietuvos vartotojui, elektros energijos skirstymo tinklui bei visai Lietuvos ekonomikai. Pastebėtina, kad derinant projekto investicijas su VKEKK, aptariamas ir skaičiuojamas platus spektras socialinių bei ekonominių naudų vartotojams, skirstymo tinklui, rinkos įgalinimui. Jas galima suskirstyti į tris pagrindines kategorijas:

  • Efektyvesnis skirstymo tinklo valdymas. minimizuotos vagysčių galimybės, tikslesnės investicijos į tinklą, optimizuoti skaitiklių priežiūros ir rodmenų nurašymo kaštai bei kitos šiuo metu ESO patiriamos sąnaudos.
  • Galimybė taupyti ir naudoti mažiau energijos. Kaip parodė ESO vykdytas pilotinis projektas bei tarptautinė kitų šalių patirtis, įdiegus išmaniąją apskaitą, stebimi ženklūs energijos vartojimo mažėjimai – patys klientai turėdami išmaniųjų skaitiklių rodmenis, pradėjo vartoti mažiau. Per ESO vykdytą pilotinį projektą, klientai naudojo vidutiniškai iki 6% mažiau elektros energijos.
  • Konkurencijos įgalinimas. Įdiegus išmaniuosius skaitiklius, fiksuojant vartojimą net 15 minučių tikslumu, bus įgalinta konkurencija, t.y. nepriklausomi tiekėjai galės geriau varžytis dėl klientų – konkuruoti paslaugomis, jų kokybe, kainomis ar kitais individualiais sprendimais. Panaši transformacija prieš dvidešimt metų Lietuvoje įvyko telekomunikacijų sektoriuje. Galima tikėtis, kad dėl išmaniųjų skaitiklių bus pasiekta rinkos konkurencija ir dinamika, kuri atneš daugiausia pasirinkimo naudos kiekvienam šalies vartotojui.

Išmanieji skaitikliai jau įdiegti ir sėkmingai veikia daugelyje Europos šalių.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba