Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

ESO praktiniame mokymo centre - Meistriškumo varžybos rangovams

2019 m. gegužės 31 d.

ESO tęsia ilgametes tradicijas ir organizuoja profesinio meistriškumo varžybas. Tai proga kasmet pasivaržyti profesionalumo, saugos taisyklių laikymosi srityse praktiškai - dirbant su realiais įrenginiais ar atliekant darbe tenkančias užduotis.

Meistriškumo varžybų tradicija pradėta dar LESTO laikais ir iki šiol tokias varžybas organizuodavome darbuotojams arba šie varžydavosi su rangovais. Bendradarbiaudami su Lietuvos elektros energetikos asociacija, pirmą kartą surengėme renginį tik partneriams.

Šiemet Meistriškumo varžybose rangovai savo jėgas, meistriškumą ir patirtį demonstravo varžydamiesi įvairiose elektros dalies rungtyse. Varžėsi 5-ios ESO partnerių komandos: UAB „Anykščių energetinė statyba”, UAB „Elmova”, UAB „Indastrus”, UAB „Neiluva”, UAB „Žilinskis ir ko”.

Iš viso savo meistriškumą rangovai demonstravo 8-iose elektros srities rungtyse. Kiekvieną komandą sudarė 5 nariai. Jų įgūdžius vertino profesionalūs teisėjai. Geriausiai pasirodė vilniečių komanda:

I vieta – UAB „Neiluva“

II vieta -  UAB „Elmova“

III vieta- UAB „Anykščių energetinė statyba“

Atnaujinę varžytuves ir suteikę erdvę - Praktinių mokymų centre Panevėžyje - savo partneriams, tikime, kad atsinaujinusios meistriškumo varžybos ilgainiui sutelks dar daugiau rangovinių organizacijų komandų. ESO ir rangovai dirba siekdami to paties tikslo - vienodo standarto, profesionaliai ir saugiai atliekamų darbų.

 

Apie Panevėžio praktinių mokymų centrą

Praktinių mokymų centras suteikia galimybes tobulinti dujų ir elektros energetikos sektoriaus specialistų kvalifikaciją, darbui elektros ir gamtinių dujų skirstymo sistemoje.

Tinkamas praktinis dujų ir elektros srities specialistų parengimas leidžia sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe skaičių, gedimų kiekį, elektros ir dujų energijos praradimus, taip pat sumažinti įrenginių gedimų atvejus dėl netinkamo jų eksploatavimo. Praktinių mokymų centre yra visi reikalingi įrenginiai nurodytų temų praktikai atlikti.

Energetikos darbuotojų, atliekančių gamtinių dujų ir elektros energijos skirstymo įrenginių eksploatavimo darbus, praktinių įgūdžių tobulinimas vykdomas pagal ESO patvirtintas 22 mokymų programas. Mokymų programose, po teorinių mokymų numatomas praktinis mokymas, kurio metu mokymų dalyviai gali gilinti teorinio mokymo metu įgytas žinias realiomis darbo sąlygomis.

Šiuo metu praktinių mokymų centre įgūdžius įgauna arba tobulina tiek dujų, tiek elektros apskaitų komandos iš visų regionų.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba