Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

ESO ragina gyventojus apsaugoti į Lietuvą sugrįžtančius gandrus

2020 m. balandžio 08 d.

Kasmet šimtai perėti į Lietuvą sugrįžusių gandrų suka lizdus ant elektros stulpų, kur jiems įsikurti retsykiais padeda ir žmonės. ESO nuolat sulaukia dešimčių gyventojų prašymų lizdus pašalinti. Bendrovė kviečia gyventojus ir vietos savivaldybes kartu apsaugoti tiek žmones, tiek paukščius. 

Prilietę elektros laidus gandrai neretai yra mirtinai traumuojami elektros srovės, dėl „byrančių“ lizdų kyla grėsmė žmonėms, elektros tinkle įvyksta gedimai, o klientams tai reiškia nepatogumus dėl nutrūkusio elektros energijos tiekimo.

Todėl atkreipiame dėmesį, kad elektros skirstymo oro linijos nėra natūrali gandrų buveinės vieta, taip pat ir dirbtinų lizdaviečių įrengimas ant oro linijų atramų nėra pati tinkamiausia išeitis ne tik elektros tinklui, bet ir gandrams“, - pažymi ESO Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius Virgilijus Žukauskas.

ESO savo eksploatuojamų elektros skirstomųjų tinklų zonoje gali atlikti tik tuos darbus, kurie yra tiesiogiai susiję su elektros tinklų technine priežiūra ir remontu. Todėl bendrovė ragina visuomenę atsakingai žiūrėti į paukščių apsaugą: nekurdinti gandrų ant elektros stulpų, o grėsmės nekeliančių paukščių lizdais kviečiame pasirūpinti bendruomenes, savivaldybes ar seniūnijas. 

„Gandrų labui, prašytume gyventojų ar savivaldos pagalbos bei rūpestingų žmonių įsitraukimo, randant ir padedant gandrams įsikurti natūraliose perimvietėse (medžiuose), o ne ant elektros tinklo atramų“, - sako ESO Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius. 

ESO perkelia tik tuos lizdus, kurie kelia pavojų paukščiams, žmonėms ir elektros skirstymo tinklui. Per 2019 m., šalindama gedimus, suderinus su Aplinkos apsaugos agentūra, ESO perkėlė 111 vnt. gandralizdžių (96 vnt. perkelti iki 2019 m. gruodžio 31 d., likusieji perkelti iki 2020 m. vasario 28 d.). 

Šalindami gedimus, gandralizdžius perkeliame į netolimą aplinką – lizdai keliami ne toliau kaip 100 metrų atstumu nuo pirminės jų vietos. Tai atliekama stengiantis nepadaryti žalos paukščiams, perimvietes perkeliant ar paprasčiausiai sutvarkant taip, kad šios nekenktų elektros tinklui, nekeltų grėsmės aplinkai ir žmonėms“, - teigia V. Žukauskas. 

Jei gyventojai pastebėtų elektros tinklui grėsmę keliantį gandralizdį, ESO jį perkeltų, jei gyventojas nurodytų konkrečią, jo nuosavybėje (žemės sklype) esančią vietą.

Nuotrauka: Celine Aumard on Unsplash

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba