Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

ESO skelbia viešąją konsultaciją dėl 2020-2029 m. investicijų plano

2020 m. liepos 01 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ konsultacijoms su visuomene teikia parengtą 2020-2029 m. ESO investicijų plano projektą. Šio Investicijų plano (toliau – IP) tikslas – nustatyti ESO 2020–2029 m. investicijų kryptis ir tikslus, planuojamus investicijų rezultatus bei numatomas naudas ESO klientams ir skirstymo tinklui. 

Investicinis planas ateinančių 10-ies metų laikotarpiui atnaujinamas kasmet. 2020-2029 m. Investiciniame plane nėra numatytų reikšmingų ESO veiklos ar strateginių pokyčių: koncentruojamasi į dvi pagrindines investicines programas, atitinkančias ESO strategijos ir veiklos prioritetus: skirstomo tinklo patikimumą ir efektyvumą bei rinkos įgalinimą ir kliento patirtis. Investicijų apimtis per 10 m. planuojama turėtų sudaryti apie 1,9 mlrd. eurų. – išlaikomas panašus kasmetinis vidutinis investicijų lygis kaip ir ankstesniame 10 metų investicijų plane. 

IP paruoštas siekiant pristatyti ESO investavimo tikslus, kryptis ir apimtis kuo platesniam suinteresuotų šalių ratui: visuomenei, klientams, reguliuojančioms institucijoms, energetikos sektoriui, partneriams, tiekėjams, investuotojams. Atkreipiame dėmesį, kad IP yra tik informacinio pobūdžio dokumentas, todėl jame įvardijamos galimos investicijų apimtys, jų laikas ir įgyvendinimas, priklausys ne tik ESO, bet ir išorinių ekonominių, teisinių ir kitų veiksnių visumos, kartu įvertinant visas kitas reikšmingas aplinkybes: ESO 2030 strategiją, teisės aktų reikalavimus, derinant kartu su kompetentingomis institucijomis ir suinteresuotomis šalimis. 

ESO laukia suinteresuotų šalių pasiūlymų investicijų plano projektui (10 MIP dokumentas) - iki šių metų liepos 8 d. 16 val. 

Pasibaigus viešajai konsultacijai visos pastabos ir pasiūlymai bus aptarti ir apie jų įgyvendinimą informuojama atskiru pranešimu. 

Prašome pasiūlymus ir pastabas siųsti ESO Strategijos planavimo proceso vadovei Gitai Steponėnienei, el. paštas: gita.steponeniene@eso.lt

 10 MIP dokumentas

 

 

 

 

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba