Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

ESO tapo Europos skirstymo sistemų operatorių organizacijos asocijuota nare

2019 m. birželio 10 d.

„Energijos skirstymo operatorius“ prisijungė prie vienos skaitlingiausių skirstymo sistemų operatorių asociacijų Europoje – EDSO (European distribution system operators). ESO tapo asocijuota organizacijos nare, kartu su skirstymo operatoriumi iš Šiaurės Airijos. Dalyvavimas asociacijos veikloje, ESO neabejotinai padės įgyti patirties ypač svarbiuose projektuose.

EDSO asociacijos asamblėjoje dalyvavęs ESO generalinis direktorius Mindaugas Keizeris teigia, kad: „ESO dalyvavimo tokioje organizacijoje nauda neabejotina – čia operatoriai dalijasi ir semiasi efektyvaus investavimo į tinklų infrastruktūrą gerųjų pavyzdžių, pasiteisinusių sprendimų pertvarkant ar diegiant inovacijas tinkluose. Dalijamasi sėkmės istorijomis ar pamokomis iš nepasiteisinusių sprendimų. Prisijungimas prie skirstymo operatorių šeimos ESO neabejotinai bus naudingas ne tik keičiantis patirtimi, bet ir turint prieigą prie solidžios skirstymo operatorių duomenų bazės, nacionalinių reguliavimo gerųjų praktikų ir standartų.“ 

Viena pagrindinių pastarojo meto EDSO organizacijos aktualijų – išmanių tinklų kūrimas ir įgyvendinimas, gaminančių vartotojų ir krovimo stotelių prijungimas prie skirstomojo tinklo, kibernetinė sauga, bendradarbiavimas su elektros perdavimo sistemų operatoriais, dalyvavimas ateities elektros energetikos sistemos teisėkūros procese. Kiekvienas organizacijos narys dalijasi naujausiais pasiekimais, išradimais, inovacijomis. ESO įsitraukimas į darbą EDSO techniniuose, projektų ar teisėkūros komitetuose, ekspertų grupėse, lankant kitus skirstymo operatorius, suteiks neįkainojamą patirtį, leidžiančią įgyti naujų įgūdžių ir praktikos galimybių. 

Europos skirstymo tinklo operatorių diskusijos, aktualūs klausimai, kurie buvo aptariami per posėdį, iš esmės atspindi pagrindines ESO dabarties aktualijas. Operatoriai dalijosi patirtimis ir iššūkiais dėl reguliacinių aspektų – tvarių investicijų į tinklą būtinybės, skirtingų suinteresuotų šalių lūkesčių suderinimo iššūkiais, išmaniųjų sprendimų pilotiniais projektais ir pan. 

„Džiugu, jog buvo galimybė daugumai Europos skirstymo operatorių pristatyti ESO veiklą: pagrindinius rodiklius ir strategijos nuostatas. Šios temos sulaukė susidomėjimo ir klausimų, kuriuos, neabejotinai gvildensime ir tolimesniuose darbiniuose formatuose“, – sako ESO generalinis direktorius Mindaugas Keizeris. 

Viena aktualių ir ESO dominančių sričių – išmaniosios apskaitos diegimas, veikimas, patirtis, efektyvumas. Europos skirstymo operatoriai su kitais EDSO nariais ne tik dalijasi gerąja praktika, bet ir išmoktomis pamokomis. ESO atsiveria puiki galimybė gauti praktines patirtis - tai, ką kitos organizacijos patyrė įgyvendindamos savo projektus ar sprendimus. 

Apie EDSO

Organizaciją vienija daugiau nei 40 skirstymo operatorių iš 23 Europos šalių. Nuo pat įsikūrimo 2010 m. EDSO tikslas – ne tik atstovauti Europos skirstymo operatorius ES institucijose, derinti su jomis aktualius teisės aktus ar reguliavimo aspektus, bet ir dalytis aktualia operatoriams patirtimi, žiniomis. Taip pat dalyvauti Europos mokslinių tyrimų, inovacijų ir diegimo projektuose. EDSO – vienas pagrindinių Europos žaidėjų nustatantis skirstomojo tinklo veiklos standartą ES šalyse narėse.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba