Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Įsigalioja nauji dujų vartotojų prijungimo įkainiai

2020 m. kovo 13 d.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau - VERT) pakeitusi Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodiką, 2020-03-13 dieną patvirtino naujus buitinių vartotojų prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos prijungimo įkainius. Taikant naujus kainodaros principus siekiama sutrumpinti naujų vartotojų prijungimo prie gamtinių dujų sistemos terminus, užtikrinant, kad prijungimo įkainis būtų skaičiuojamas pagal faktiškai patiriamas sąnaudas.

Naujų gamtinių dujų vartotojų buitinių vartotojų prijungimo įkainiai paskutinį kartą peržiūrėti ir patvirtinti 2016 m. lapkričio 30 d. VERT 2020-03-13 dieną patvirtintus naujų vartotojų prijungimo įkainių dydžius lėmė ekonominiai veiksniai: per pastaruosius trejus metus, kai nebuvo keičiami prijungimo įkainiai, 41 proc. augo rangos darbų sąnaudos, beveik 20 proc. sumažėjo gamtinių dujų vartojimas, daugiau nei 20 proc. išaugo vienam klientui tenkantis dujotiekio ilgis. Įkainių pokytį lėmė ir ekonominiai veiksniai: infliacija, darbo užmokesčio augimas, augančios statybos darbų kainos, o vienam klientui tenkančios faktinės prijungimo investicijos augo 50 proc. 

VERT 2020-02-28 dieną pakeista naujų gamtinių dujų vartotojų prijungimo metodika leidžia greičiau ir grindžiant sąnaudomis apskaičiuoti naujo dujų vartotojo prijungimo kainą. 

Pagrindiniai pasikeitimai buitiniams klientams:

Buitiniai vartotojai kintamąją prijungimo įmokos dalį mokės už trumpiausio geometrinio atstumo nuo ESO skirstomojo dujotiekio iki vartotojo sklypo ar pastato ilgį. Iki šiol buitiniai vartotojai kintamąją prijungimo įmokos dalį mokėdavo už planuojamo nutiesti dujotiekio trasos ilgį.

Kai prie ESO skirstomojo dujotiekio jungiami keli buitiniai vartotojai vienu užsakymu, nebus taikomas kvartalinis modelis, vartotojai, bus jungiami kaip bendra vartotojų grupė. Taikant naują bendros vartotojų grupės modelį nebus vertinamas teritorijos potencialas ir nebus taikomas minimalaus 10% paraiškų iš konkrečios teritorijos reikalavimas, kaip to buvo reikalaujama kvartaliniame modelyje. Skaičiuojant prijungimo įmoką planuojamas nutiesti dujotiekio ilgis bus dalinamas visiems į bendrą vartotojų grupę įtrauktiems vartotojams. Šis pakeitimas leis greičiau pradėti ir paprasčiau organizuoti kelių gretimoje teritorijoje esančių vartotojų prijungimo darbus.

Pagal naująją kainodarą (nuoroda), įkainiai keisis daugiau kaip 300 m³ gamtinių dujų suvartojantiems vartotojams, o suvartojantiems iki 300 m³ – įkainiai nesikeičia. Suvartojantiems daugiau kaip 300 m³ per metus pastovioji įmokos dalis sieks 586,99 euro (be PVM), o kintamoji dalis - už apskaičiuotą atstumą - 27,85 (be PVM) euro. 

Prijungiant verslo klientus, prijungimo įmokos bus grindžiamos finansinės grynosios dabartinės vertės skaičiavimu, remiantis tinklo investicijų atsiperkamumo kriterijumi, kuris nebuitiniams vartotojams Metodikoje numatomas ne ilgesnis nei 15 metų. Verslo naujų klientų prijungimo kaina turėtų sumažėti dėl skaičiavimuose nebenaudojamų investicijų grąžos ir nusidėvėjimo dedamųjų ir darant prielaidą, kad įmonė dalį investicijos padengs per išaugusias pajamas dėl padidėjusio dujų suvartojimo. Primename, kad naujai prisijungęs verslo klientas įsipareigoja sunaudoti sutartyje numatytą dujų kiekį.

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba