Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Keičiasi naudojimosi ESO gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės

2019 m. lapkričio 29 d.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino naudojimosi ESO gamtinių dujų skirstymo tinklu taisyklių pakeitimus, įsigaliosiančius nuo 2020 m. sausio 1 d. Esminiai pakeitimai:

• siekiant užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, patikslinta pažeidžiamo gamtinių dujų vartotojo sąvoka ir atlikti kiti su tuo susiję pakeitimai;
• reglamentuota, kaip apskaičiuojamas paskirstomas gamtinių dujų kiekis, kai atliekama matavimo priemonės metrologinė patikra arba nustatomas dujų kiekio matavimo priemonės gedimas;
• įtvirtinta, kad vartotojui nepateikus ateinantiems metams reikalingo skirstyti metinio gamtinių dujų kiekio,  taikoma faktinė pasibaigusių metų dujų skirstymo kainų grupė;
• numatyta, kad teikiant prašymą sudaryti gamtinių dujų skirstymo sutartį, turi būti pateikiamas ir dokumentas, patvirtinantis pristatymo vietos priklausymą laisvajai ekonominei zonai;
• patikslinta, kaip apskaičiuojami paskirstytų gamtinių dujų kiekiai.

Taisyklės įsigaliosiančios 2020 m. sausio 1 d.: ESO gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės

Šiuo metu galiojančios naudojimosi ESO gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės suderintos 2017 m. gruodžio 27 d.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba