Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Liepos 13 d. Kuršių nerijoje 10 valandų nebus tiekiama elektra

2020 m. liepos 10 d.

Dėl būtinų planinių elektros tinklo remonto ir perdavimo linijos perjungimo darbų, liepos 13 d. (pirmadienį), 10-čiai valandų bus atjungtos Klaipėdoje esanti Marių ir Kuršių Nerijoje esanti Juodkrantės transformatorių pastotės. Dėl to nebus techninių galimybių Kuršių Nerijoje tiekti elektros energiją ESO skirstymo tinkle. 

Augant Neringos gyventojų elektros energijos poreikiui, atsižvelgiant į pajūrio zonos specifiką, ESO dar 2017 m. ėmėsi ne tik naujinti elektros tinklą, bet ir didinti pačio tinklo pajėgumus, stiprinti jo patikimumą pusiasalyje. Elektros energija Kuršių Neriją pasiekia virš Kuršių marių einančia 110 kV aukštos įtampos „Litgrid“ elektros linija, todėl siekiant ilgalaikio patikimumo, būtina atnaujinti elektros pastočių sujungimus su perdavimo tinklu. Šią vasarą tinklo atnaujinimo projektas bus baigtas, o liepos 13-ąją bus įgyvendinamas paskutinysis Kuršių Nerijos elektros linijų atnaujinimo projekto etapas, kuris užtikrins sklandų elektros energijos tiekimą. 

Liepos 13 d., nuo 6 val. ryto iki 16 val. popiet, bus vykdomi 110 kV oro linijos perjungimo ir Juodkrantės bei Klaipėdoje esančių transformatorių pastočių sujungimo darbai. Dėl to Kuršių Nerijos elektros vartotojams nebus tiekiama elektra ESO skirstymo tinkle. Darbų vykdymui ruošiamasi iš anksto, jų atlikimo laikas parinktas suderinus su Neringos miesto savivaldybe, taip pat informuota Klaipėdos savivaldybė. Siekiant sudaryti kuo mažiau nepatogumų gyventojams, verslui ir svečiams, parengiamieji darbai bus pradedami iš pat ankstaus ryto nuo 4:30 val., kai tik prašvis. Siekiant juos atlikti greičiau, bus pasitelktos sustiprintos rangovinių organizacijų brigados. 

Gyvybiškai svarbioms Neringos miesto institucijoms elektros energijos tiekimas bus užtikrinamas pasitelkiant elektros generatorius: pagalbos ir sveikatos priežiūros institucijoms, vandentiekio ir nuotekų valyklai, kitoms įstaigoms, kurioms būtinas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas. Verslo subjektai elektros tiekimu iš alternatyvių tiekimo šaltinių raginami pasirūpinti iš anksto. 

Apie darbų pradžią ir pabaigą vartotojai, kuriuos paveiks laikinas elektros atjungimas, bus individualiai informuoti ESO trumposiomis žinutėmis, informacija bus skelbiama ESO svetainėje ir savitarnoje. Šiuo metu Kuršių nerijoje ESO tiekia ir skirsto elektrą daugiau kaip trims tūkstančiams klientų. 

Gyventojai ir miesto svečiai raginami pasiruošti vienos dienos elektros atjungimui iš anksto: pilnai įkrauti mobiliuosius telefonus, kompiuterius ir kitus būtinuosius elektros įrenginius, pagal galimybes anksčiau atlikti suplanuotus buities darbus, kuriems reikės elektros, neatidarinėti šaldiklio ir šaldytuvo dažniau, nei tai būtina, taip ilgiau išlaikant juos šaltus, pasirūpinti baterijomis įrenginiams ar alternatyviais elektros generatoriais, jei tai būtina ir kt. 

Apie projektą 

UNESCO saugomas unikalus Kuršių nerijos kraštas jau šiuo metu gali didžiuotis vaizdingu kraštovaizdžiu, kai pusiasalyje neliko elektros oro linijų, o elektros tinklas buvo įrengtas po žeme. Elektros tinklo atnaujinimai leido patenkinti net 50 proc. didesnį energijos poreikį ir apsaugoti tinklą nuo gamtos stichijų poveikių.Kartu atnaujintos ir visos transformatorių pastotės. 

Per kelerius metus vykusią rekonstrukciją, ESO atnaujino ne tik nuo 1965-89 m. eksploatuojamas Smiltynės, Juodkrantės, Alksnynės, Nidos, Pervalkos ir Girininkijos transformatorių pastotes, bet ir didžiąją dalį dar 1964 m. įrengtų 35 kV vidutinės įtampos elektros oro linijų. Iš viso 99 km oro linijų pakeista į požeminius kabelius. Dėl ESO skirstomojo tinklo patikimumo didinimo buvo inicijuoti keitimai ir „Litgrid“ tinkle, kurie bus sėkmingai bus baigti 2020 m. rugpjūčio mėn.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba