Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Išrinktas Druskininkų SGD stotelės statybų rangovas

2019 m. gegužės 15 d.

Užbaigus SGD stotelės įrengimo Druskininkuose viešąjį pirkimo konkursą, rangovu išrinkta UAB „MT Group“, su kuria ESO pasirašė rangos sutartį, įsigaliojusią š. m. gegužės 13 d. Pagal sutartinius įsipareigojimus, konkurso laimėtojas turės atlikti SGD išdujinimo stotelės projektavimo, įrangos pirkimo ir statybos darbus, pasirūpinti reikalingos infrastruktūros įrengimu.  

Rangovo atranka buvo vykdoma nuo 2017 m. pradžios. Bendra sutarties ir darbų vertė beveik 3 mln. Eur (su PVM). Darbus rangovas įsipareigojo užbaigti 2020 m. pavasarį. 

Energetikos ministerijos patvirtintame „Nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo Druskininkų savivaldybės vartotojams užtikrinimo veiksmų plane“ numatyta, jog SGD pakartotinio dujinimo įrenginio įrengimas būtinas, siekiant užtikrinti nepertraukiamą, saugų ir patikimą gamtinių dujų tiekimą Druskininkų savivaldybės vartotojams.  

Druskininkų vartotojai gamtinėmis dujomis aprūpinami per laikiną SGD dujų stotelę. Į ją dujos atgabenamos autocisternomis, išdujinamos ir patiekiamos į gamtinių dujų skirstymo sistemą, per kurią pasiekia klientus. Laikiną stotelę ESO šiuo metu nuomojasi.  

ESO 2016 m. iš UAB „Druskininkų šilumos tinklų“ perėmė Druskininkų savivaldybėje esančią gamtinių dujų skirstymo sistemą, o nuo 2016 m. lapkričio 1 dienos, kai veiklą nutraukė buvęs dujų tiekėjas, vykdo garantinę dujų tiekimo veiklą. Naudojantis ESO valdoma gamtinių dujų skirstymo sistema, Druskininkuose gamtinės dujos tiekiamos beveik 2800 privačių ir beveik dviem dešimtims verslo klientų.  

Nuo 2017 m. pabaigos Druskininkų gyventojai dujas buityje naudoja tokiomis pačiomis kainomis, kaip ir visa Lietuva. 

ESO eksploatuoja didžiausią dujų skirstymo tinklą Lietuvoje, jis veikia daugiau nei 40 savivaldybių. Bendrovė turi didžiausią patirtį, reikiamas kompetencijas ir technologinius pajėgumus tokiai veiklai vykdyti.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba