Susisiekime

Paskelbti pirmieji naujosios ESO stebėtojų tarybos nariai

2022 m. balandžio 29 d.

Balandžio 29 d. vienintelio akcininko sprendimu, ketverių metų kadencijai, išrinkti ir veiklą pradėjo keturi iš šešių naujos bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) stebėtojų tarybos nariai.

Tarp keturių patvirtintų stebėtojų tarybos narių du nepriklausomi kandidatai – finansų valdymo srities specialistas Nerijus Datkūnas ir organizacinio vystymo srities specialistas Eligijus Kajieta bei valstybės tarnautojas, kibernetinio saugumo srities specialistas Jonas Skardinskas. Darbą stebėtojų taryboje tęs ir praėjusioje kadencijoje dirbusi darbuotojų atstovė Dalia Jakutavičė.

N. Datkūnas gamybos ir paslaugų įmonėse yra sukaupęs 17 metų finansų vadovo patirtį bei turintis 11 metų valdybos nario ir pirmininko patirtį įvairiose valstybės ir savivaldybių valdomose bei privačiose įmonėse. Šiuo metu yra nepriklausomas konsultantas strategijos, bendrovių valdysenos ir finansų valdymo klausimais. Jis taip pat yra vienas iš MB „Metakomanda“ („Meta team“), veikiančios lyderių ir komandų koučingo bei ugdymo srityje, steigėjų ir partnerių. Šiuo metu užima nepriklausomo valdybos nario pareigas UAB „Grinda“, UAB „Kelių priežiūra“ valdybose. Anksčiau N. Datkūnas ėjo „Omnitel“ (dabar „Telia Lietuva“) viceprezidento finansams pareigas, buvo „Utenos trikotažo“ finansų direktorius bei valdybos narys.

E. Kajieta ilgametę žmogiškųjų išteklių bei įmonių valdymo patirtį sukaupęs profesionalas, pastaruosius kelerius metus padedantis įmonėms įgyvendinti tvarius pokyčius, kurie augindami darbuotojų pasitenkinimą darbe didina ir jų produktyvumą. Šiuo metu jis taip pat yra „Myriad Capital“ valdybos narys, anksčiau ėjo nepriklausomo valdybos nario pareigas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje. E. Kajieta dirbo „Hay Group“ (dabar „Korn Ferry“), kurioje ėjo Baltijos šalių generalinio direktoriaus ir Šiaurės ir Baltijos regionų komercijos vadovo pareigas, „Investment Bank Finasta“ dirbo žmogiškųjų išteklių direktoriumi.

J. Skardinskas kibernetinio saugumo srities specialistas,turintis daugiau nei 25 metų patirtį valstybės tarnyboje. Daugelį metų jis dirbo įvairių šalių Lietuvos atstovybėse, Lietuvos atstovybėje prie UNESCO, buvo UNESCO vykdomosios valdybos vicepirmininkas. Šiuo metu J. Skardinskas vadovauja Krašto apsaugos ministerijos Kibernetinio saugumo ir IT politikos grupei. 

D. Jakutavičė darbuotojų atstovė,turi sukaupusi daugiau nei dešimties metų vadovavimo patirtį įvairiose darbuotojų teisių gynimo ir atstovavimo institucijose. Šiuo metu ji yra Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos vadovė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos ir tarybos narė, Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos narė, Kauno miesto trišalės tarybos narė, Darbo ginčų komisijos prie Valstybinės darbo inspekcijos narė, Kauno regiono energetinių įmonių jungtinės darbininkų profsąjungos vadovė.

Stebėtojų tarybos sudarymo principai yra suformuoti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir užsienio šalių gerosios valdysenos pavyzdžius ir praktiką. Pagal ją įmonių grupių kolegialiuose organuose turi veikti įvairiapuses kompetencijas turintys nariai, o patį kolegialų organą turėtų sudaryti pakankamas asmenų skaičius, kad būtų užtikrinta įmonės veiklos srityje reikalingų kompetencijų visuma.

Be to, įmonėse tokiose kaip ESO, kurios priskirtos prie pirmos ar antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių, stebėtojų tarybose turi būti bent vienas valstybės tarnautojas.

Stebėtojų tarybos kadencijos trukmė – keturi metai.