Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Per karantiną keičiantis naujų buitinių dujų vartotojų prijungimo įkainiams - galimybė mokėti dalimis

2020 m. balandžio 30 d.

Per karantiną ESO siekia sudaryti pereinamąjį laikotarpį įsigaliojančiam naujų dujų vartotojų prijungimo įkainių pokyčiui. Naujiems buitiniams dujų vartotojams sudaroma galimybė prijungimo įmoką sumokėti iš karto arba per 2 kartus: pusę (50 proc. visos įmokos) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo, o kitą dalį - užbaigus rangos darbus. Tokia galimybe buitiniai klientai gali pasinaudoti iki liepos 31 d. Taip pat klientai gali naudotis išperkamosios nuomos (lizingo) paslauga, jei pageidautų už dujų prijungimo paslaugą mokėti per ilgesnį laiką. 

Pagal naująją, Valstybinės energetikos kontrolės komisijos patvirtintą kainodarą (nuoroda), prijungimo prie dujų skirstymo tinklo įkainiai keičiasi nuo gegužės 1 d. daugiau kaip 300 m³ gamtinių dujų suvartojantiems vartotojams: pastovioji prijungimo įmokos dalis sieks 586,99 euro (be PVM), o kintamoji dalis - už apskaičiuotą atstumą - 27,85 (be PVM) euro.  

Prijungimo prie dujų skirstymo tinklo tvarka siekiama užtikrinti galimybę vartotojams prisijungti prie skirstomojo tinklo įgyvendinant teisingesnį dujų skirstymo sistemos plėtros sąnaudų padalijimą tarp naujų ir esamų gamtinių dujų vartotojų. Naujų ar potencialių – ateityje galimai prisijungsiančių - vartotojų prijungimas nekuria neigiamo efekto esamiems vartotojams. Be to, nauji gamtinių dujų vartotojai, dėl tikslingesnės apimties projektų, prie skirstymo tinklo, tikėtina, bus prijungiami greičiau. Racionalesnės investicijos turės teigiamą efektą gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos viršutinei ribai, o sukurta infrastruktūra tarnaus tiems klientams, kurie šiuo tinklu iš tikro naudojasi. 

Taikant naujus kainodaros principus užtikrinama, kad prijungimo įkainis būtų skaičiuojamas pagal faktiškai patiriamas sąnaudas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba naujų gamtinių dujų vartotojų prijungimo įkainius paskutinį kartą peržiūrėjo ir patvirtino 2016 m. 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba