Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

„Transparency International“: ESO – skaidriausia įmonė

2019 m. spalio 16 d.

Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pripažintas viena skaidriausių įmonių Lietuvoje, skelbia tyrimą atlikęs „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS).

„Transparency International“ vertino tris pagrindinius kriterijus – įmonės antikorupcines priemones, organizacijos skaidrumą ir finansinių rodiklių atskleidimą. Duomenys buvo vertinami šalies bendroves lyginant tiek šalies mastu, tiek ir tarptautinių standartų kontekste. ESO, TILS vertinimu, surinko maksimalų vertinimą – 100 proc., o lyginant su ankstesniais laikotarpiais atliktais analogiškais vertinimais, rodiklį pagerino daugiau nei 20 proc.

„Neabejotinai malonu gauti tokį įvertinimą už mūsų pastangas nuolat tobulinti veiklą tokiose svarbiose srityse kaip sąžiningumas, organizacinis ar finansinis skaidrumas bei korupcijos prevencija. Atvirumas - viena pagrindinių vertybių ir veiklos principų. Siekiame būti atviri ne vien popieriniais pažadais, bet ir kasdieniais veiksmais, visose organizacijos veiklose - tai svarbi mūsų vidinės kultūros dalis, kurią kasdien kuria kiekvienas ESO darbuotojas,“ – sako Mindaugas Keizeris, ESO generalinis direktorius. 

ESO siekia palaikyti glaudžius santykius su investuotojais ir užtikrinti jiems prieinamą informaciją apie įmonės finansinius rodiklius, teikia ir nuolat atnaujina finansines ataskaitas, užtikrina akcininkų bei biržos skaidrumo reikalavimų įgyvendinimą.

ESO pasisakydamas už sąžiningą ir skaidrų verslą, netoleruoja jokių korupcijos apraiškų. Toks veiklos principas taikomas visiems ESO darbuotojams: nauji kolegos išklauso mokymus šiomis temomis, atlieka testus. Ilgiau besidarbuojantiems ESO žmonėms rengiami periodiniai mokymai. Toks pat principas taikomas ir mūsų partneriams – rangovams.

„Labai vertiname visuomenės įsitraukimą ir skatiname pranešti apie galimus neskaidrios veiklos, korupcijos taip pat kitas netinkamas ESO partnerių ar darbuotojų veikas. Tam skirti įvairūs informacijos pateikimo kanalai – nemokamas telefonas, dedikuota el. pašto dėžutė, pildymui parengta forma eso.lt tinklalapyje. Pranešėjams garantuojame anonimiškumą,“ – sako ESO prevencijos skyriaus vadovas Jonas Šneideraitis.

Antikorupcinė politika diegiama „Ignitis grupės“, kurios dalis yra ir ESO, įmonių mastu. ESO atsakingos veiklos kryptis taip pat apibrėžia Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarime” numatyti principai. Dokumento, pagrįsto dešimtimi Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principų paskirtis – paskatinti šalies bendroves veikloje laikytis aukščiausių etikos standartų.

ESO dalyvauja Lietuvos atsakingo verslo asociacijoje, kur dalijamasi sukaupta patirtimi ir gerąja praktika. 2016 metais ESO dalyvaudama asociacijos veikloje aktyviai prisidėjo prie Specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuoto „Antikorupcijos vadovo verslui“ kūrimo, parengto bendradarbiaujant viešajam ir privačiam sektoriams.

Šiuo metu „Ignitis grupėje“ diegiama Antikorupcinė vadybos sistema. ESO planuoja taikyti ir procesų automatizavimo bei robotizavimo priemones. Toliau aktyviai bus propaguojama antikorupcinė, švietėjiška veikla, bus prisidedama prie socialinių iniciatyvų, dalinamasi gerąja praktika su antikorupcinės veiklos kolegomis.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba