Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Ūkininkai raginami teikti dokumentus lengvatoms gauti

2020 m. kovo 03 d.

Ūkininkams primename apie galimybę 2020 metais pasinaudoti taikomomis lengvatomis: ūkininkai gali naudotis jiems Elektros energetikos įstatyme numatyta lengvata galios dedamajai ar buitiniams klientams numatytais elektros tarifais. Pateikę dokumentus, ūkininkai gali rinktis mokėti už galios dedamąją tik tris mėnesius ir už elektrą atsiskaityti pagal buitiniams klientams taikomas elektros kainas. 

  • jei Jūsų žemės valdos ekonominis dydis (EDV) yra daugiau nei 0 ir lygus arba mažesnis nei 14, ir visų gautų pajamų iš žemės ūkio veiklos dalis procentais sudaro daugiau kaip 50 proc., turite galimybę 2020 m. atsiskaityti pagal I grupės (buitiniams) vartotojams taikomas persiuntimo paslaugos kainas ir tarifų planus taikant garantinį tiekimą (jei esate nepasirinkę nepriklausomo tiekėjo);
  • jeigu Jūsų EDV daugiau nei 14 ir visų gautų pajamų iš žemės ūkio veiklos dalis procentais sudaro daugiau kaip 50 proc., už galios ir patikimumo kategorijos dedamąsias 2020 m. turite galimybę mokėti tik rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais.

Dokumentai, kuriuos turite pateikti:

  1. Pažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas (suma ir žemės ūkio veiklos pajamų dalis procentais) už 2019 metus. Pažymos forma parsisiųsti galite čia. (Forma patvirtinta Žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-452 (pažymos formavimo data 2020 m.)
  2. Pažyma, kuria patvirtinama, kad Jūsų Ūkininko ūkis įregistruotas Ūkininkų ūkių registre (teikia tik Ūkininkų ūkiai).
  1. Pažyma, kuria patvirtinama, kad Jūsų žemės ūkio valda yra įregistruota Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Šioje pažymoje taip pat turi būti nurodyti žemės ūkio valdos EDV, apskaičiuoti už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Dokumentus prašome pateikti iki 2020 m. kovo 31 d. Jums patogiu būdu (jei turite keletą elektros sutarčių, nurodykite visus Jūsų sutartyse esančius Kliento kodus):

  • ESO savitarnos svetainėje, skiltyje „Klauskite“ pasirinkę temą „Ūkininkams taikomos kainos“;
  • interneto svetainėje www.eso.lt, skiltyje „Susisiekite internetu“ pasirinkę temą „Ūkininkams taikomos kainos“;
  • paštu, nurodant adresą: AB „Energijos skirstymo operatorius“, Aguonų g. 24, Vilnius LT-03212

Pateikę dokumentus, keisti tarifo planą galėsite tik po 12 mėnesių arba per 2 mėnesius nuo naujų kainų įsigaliojimo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad su VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras esame pasirašę sutartį, kurios pagrindu galime gauti 2 ir 3 punktuose nurodytas pažymas. Jeigu sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi su tikslu gauti minėtas pažymas, turite teisę pateikti tik pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas (1 punktas) (suma ir žemės ūkio veiklos pajamų dalis procentais) už 2019 metus. Tokiu atveju, laikysime, jog sutikote pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 gauti 2 ir 3 punktuose nurodytas pažymas iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Papildomai informuojame, kad šio sutikimo pagrindu duomenys bus tvarkomi siekiu gauti aukščiau nurodytas pažymas. Jei nesutinkate, prašome pateikti visas 1–3 punktuose nurodytas pažymas.

Jei dokumentų nepateiksite iki 2020 m. kovo 31 d. , nuo š. m. balandžio 1 d. Jūsų objektams bus taikomi anksčiau taikyti tarifų planai ir nuo š. m. sausio 1 d. galiojančiomis kainomis perskaičiuota mokėtina suma per 2020 m. sausio, vasario ir kovo mėnesius suvartotą elektros energiją. Jei dokumentus pateiksite vėliau nei kovo 31 d., viena iš aukščiau minėtų galimybių Jūs galėsite pasinaudoti nuo kito mėnesio.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba